Archív autora

Od Bratislavskej lýry po Československo má talent. Hudba v Bratislave v období 1966 – 2010

V Bratislave, hlavnom meste Slovenska, sa vždy konali vystúpenia umelcov svetového formátu. V období 1948 – 1963 sa väčšina významných vystúpení jazzových a populárnych umelcov uskutočňovala v Prahe. Po roku 1963, keď sa konalo vystúpenie Chrisa Barbera z Veľkej Británie v Bratislave, sa aj Bratislava stáva centrom jazzových a populárnych podujatí. Situácia s organizovaním jazzových, rockových a populárnych koncertov zahraničných umelcov […]

Kľúčové slová: , , , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2018, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Rocková subkultúra v Bratislave

Hoci rocková subkultúra vznikla v Bratislave koncom 50. rokov, skupiny dostali príležitosť profesionálne vystupovať až od roku 1963. Na jednej strane rock vytláčal jazz ako žáner, na druhej strane tu boli rôzne problémy cenzúry. Bratislavská rocková subkultúra v priebehu vývoja prechádza od hard rocku cez art rock, zákazy sa týkali najmä punk rocku a heavy metalu. V 90. rokoch […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2019, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Úvodník 1/2012

Milí čitatelia, predkladáme Vám novú problematiku z interdisciplinárnych vzťahov hudobnej sociológie, manažmentu a hudobnej fyziológie. Ide o práce externých doktorandov, Zuzany Balazsházyová – Ben Lassoued, Anny Hrindovej a absolventov katedry Hudobnej vedy, ktorí sa v minulom roku zúčastnili na súťaži Študentskej vedeckej konferencie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a zaznamenali úspech (Miroslava Jakabová, 2. miesto).  Recepciou hudby v dnešnej postmodernej dobe, […]

Publikované: Musicologica 1/2012 | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Úvodník 2/2012

Milí čitatelia, v súčasnej hudbe sa zdá, že sú stále aktuálnymi otázky vzťahu minulosti a prítomnosti. Tak, ako bolo vždy zrejmé, že žiadna moderná hudba sa nezrodila bez historickej nadväznosti na predchádzajúci vývoj, o to viac si to uvedomujú súčasní umelci. Ak je ich kreativita skutočne seriózna, tak zasahuje do hlbokého alebo širokého prameňa možných zdrojov. Umelci v modernej  hudbe, alebo […]

Publikované: Musicologica 2/2012 | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Úvodník 1/2008

Milí čitatelia, už dlhšiu dobu sme pociťovali potrebu vytvorenia internetového priestoru pre zverejnenie výsledkov a problémových okruhov členov Katedry hudobnej vedy a ich spolupracovníkov. Išlo nám o oslovenie širšieho okruhu čitateľov a poslucháčov prostredníctvom muzikologického jazyka a súčasne o propagáciu seriózneho bádania a vedy. Keďže hranice štátov padajú, existencia národností a národov ako svojbytného aktéra […]

Publikované: Musicologica 1/2008 | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Konferencia: Európske jazzové osobnosti

Konferencia Európske jazzové osobnosti, 22-24. apríla 2013, Bratislava, Slovakia Jazz Appreciation Month Katedra hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, 814 99 Bratislava Výzva na zasielanie príspevkov Európske jazzové osobnosti Katedra hudobnej vedy FiF UK plánuje usporiadať medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch 22. – 24. apríla 2013. Konferencia bude zameraná na výskum jazzu […]

Publikované: Konferencia: Európske jazzové osobnosti | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Úvodník 1/2009

Milí čitatelia, ľudová hudba sa stáva v novom miléniu atraktívnym fenoménom. Tradičná hudba sa skúma ako národné bohatstvo krajiny a štátneho celku, ale aj ako hudba menšín, ktoré pestujú a rozvíjajú svoju kultúru akoby bez kontaktu s hudbou svojho pôvodného etnika. Oba typy hudobnej kultúry sa konfrontujú s fenoménom globalizácie, kde na jednej strane prebieha […]

Publikované: Musicologica 1/2009 | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Úvodník 1/2013

Milí čitatelia, V apríli 2013 sa uskutočnila prvá jazzová konferencia na Slovensku. V priateľskej atmosfére sa tu stretli učenci zo Slovenska, Talianska, USA, Kanady, Rakúska, Nemecka, Poľska, Macedónska a Francúzska. Keďže rokovacím jazykom bola angličtina, postupne budeme uverejňovať jednotlivé príspevky z prednášok a rokovacích tém v slovenčine, aby sme rozširovali nové informácie ďalej. Ako prvé Vám prinášame texty o slovenskom jazze […]

Publikované: Musicologica 1/2013 | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Úvodník 1/2010

Milí čitatelia, jazzová hudba patrí k neodmysliteľnej súčasti slovenskej hudobnej kultúry. Keďže doteraz bolo vydaných z tohto tematického okruhu len málo príspevkov, pokúsime sa týmto vydaním Musicologica.sk aspoň čiastočne doplniť chýbajúci deficit v historickom bádaní o slovenskom jazze. Prvé dva príspevky Gergő Havadiho a Yvetty Kajanovej súvisia  s medzinárodným grantovým projektom Jazz im „Ostblock“ – […]

Publikované: Musicologica 1/2010 | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Hodnota tradičného a progresívneho v jazzovom vývoji

Je nám ľúto, táto položka je k dispozícii iba English. Abstrakty sú dostupné v angličtine.

Kľúčové slová: , , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2014, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Punk a nová vlna v krajinách Československa, Juhoslávie a Poľska

Pri nástupe punku a novej vlny v bývalých socialistických krajinách boli veľké rozdiely medzi možnosťami hudobníkov. Súviseli s odlišnou kultúrnou a politickou klímou v jednotlivých štátoch v období 1977 – 1989. Pokým hudobníci v Juhoslávii a Poľsku si dokázali uchrániť umeleckú slobodu, československí rockoví hudobníci zotrvávali v pozíciách undergroundu, boli súčasťou klubovej scény alebo prešli do oblasti pop music. Radikálny postoj v undergrounde […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2015, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Úvodník 1/2011

Milí čitatelia, ponúkame Vám štvrtý ročník nového vydania muzikologického časopisu Musicologica v atraktívnejšej grafike a na novej európskej doméne. V tomto čísle pokračujeme s témami z oblasti jazzu, rocku a kultúrno-politického diania v období komunizmu. Keďže podrobnejšia sonda doteraz v medzinárodnom výskumnom tíme Jazz za železnou oponou (Rüdiger Ritter, Igor Pietraszewski) bola venovaná najstaršiemu žánru […]

Publikované: Musicologica 1/2011 | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Zábavná hudba v Bratislave do roku 1938

Bratislava koncom 19. a začiatkom 20. storočia bola multikultúrnym malým mestom, ktoré postupne do roku 1938 preberalo mnohé prvky veľkomestskej zábavy. Krížili sa tu maďarská, nemecká, slovenská hudobná kultúra, ale prenikali aj kultúry iných národnostných menšín ako napríklad klezmer, rómska hudba, česká hudba a iné. V tomto období v Bratislave dominovali žánre dychovej hudby, hudba promenádnych orchestrov, spevy pouličných […]

Kľúčové slová: , , ,

Publikované: Musicologica 1/2016, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Segmentácia trhu v cirkevnej hudbe ako dôsledok separácie sakrálneho a profánneho prostredia

The process of separation of sacral and profane music in the Czech Republic and Slovakia was different from other countries because of the Communist system, which promoted atheism in the years 1948 through 1989. New religious media, concerts and festivals, publishers and agencies with a focus on the sacral music began to shape their activities after […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2008, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Video a fotogaléria

Video Fotogaléria – Jazzová konferencia 2013  

Publikované: Konferencia: Európske jazzové osobnosti | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Hodnota tradičného a progresívneho v jazzovom vývoji

Recently, two important syntheses on European jazz have been published: Eurojazzland:Jazz and European Sources, Dynamics, and Contexts by Luca Cerchiari, Laurent Cugny and Franz Kerschbaumer (2012); and Jazz behind the Iron Curtain by Gertrud Pickhan and Rüdiger Ritter (2009). The publications show the division of European jazz scenes between east and west, and they also […]

Kľúčové slová: , , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2013, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Premeny spirituálov v súčasnosti

The authors of the contribution deal with new approaches to the performance of traditional Afro-American spirituals. The basic differences between the older and more recent sacred music of Afro-American realm which they endeavour to reveal reside in the relation between traditional spirituals and gospel music. Two spirituals are chosen, studied and analyzed in their new […]

Kľúčové slová: , , , , , ,

Publikované: Musicologica 2/2012 | Autor: and | E-mail | Domovská stránka

Napísali o nás

Publikované: Konferencia: Európske jazzové osobnosti | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Globálna a lokálna hudobná kultúra

A region is a given geographical locality with a historical tradition and language.  It is questionable which Slovak regions, with the integration of countries into Europe, can be considered as independent cultural units.  Slovakia has been divided differently regarding musical history in the 18th and 19th centuries, authentic folk music culture, and differently again as […]

Publikované: Ľudová hudba, Musicologica 1/2009 | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Jazzoví emigranti

Jazz life in Czechoslovakia was marked by denying artistic freedom in choices of genres and styles where communist ideology determined the right artistic orientation. Cultural politics in 1948 – 1989 largely influenced not only artistic form of jazz but also management of music life (such as organization of concerts, publishing LPs, radio broadcasting and etc.).  […]

Publikované: Musicologica 1/2010, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka