Úvodník 1/2012

Milí čitatelia,

predkladáme Vám novú problematiku z interdisciplinárnych vzťahov hudobnej sociológie, manažmentu a hudobnej fyziológie. Ide o práce externých doktorandov, Zuzany Balazsházyová – Ben Lassoued, Anny Hrindovej a absolventov katedry Hudobnej vedy, ktorí sa v minulom roku zúčastnili na súťaži Študentskej vedeckej konferencie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a zaznamenali úspech (Miroslava Jakabová, 2. miesto).  Recepciou hudby v dnešnej postmodernej dobe, situácii v krížení žánrov a štýlov, postavením súčasnej Novej hudby a jazzu, schopnostiam poslucháča a akademickej obce prijímať a akceptovať nové impulzy sa zaoberá Zuzana Balazsházyová – Ben Lassoued (Kanada) v príspevku New Art. Anna Hrindová (Dubaj), impresário s dlhoročnými skúsenosťami v manažovaní českej a slovenskej hudby v zahraničí v Ázii (Kuala Lumpur), predkladá svoj návrh na šírenie a popularizáciu artificiálnej hudby v príspevku Hudobno–vzdelávacie programy a úloha prezentéra. Anna Hrindová ukončila svoje doktorandské štúdium na Katedre hudobnej vedy FiF UK v roku 2010 prácou Sprístupňovanie umeleckej hudby prostredníctvom edukačných projektov. Štúdiou Hudobné vysielanie Slovenského rozhlasu v období 2. svetovej vojny z pera Jany Gálovej sa vraciame k téme hudba a politika, predchádzajúcich čísiel časopisu Musicologica. Hudobná fyziológia je predmetom výskumu v dvoch ďalších štúdiách. Miroslava Jakabová si v práci Muzikopatogénnosť – škodlivé účinky hudby všíma zásahy hudby do hudobného prostredia, poruchy koncentrácie pri štúdiu, bolesti hlavy, nespavosť, ako negatívne dôsledky nadmerného počúvania hudby a hlasného počúvania. Čo sa deje v ľudskom organizme pri tvorbe tónu pri požití rôznych vokálnych techník v rocku v historickom vývoji skúma Samuel Tomeček v práci Vokál v rockovej hudbe.     

       Yvetta Kajanová 

Vedecký redaktor Musicologica č. 1/2012: Yvetta Kajanová