Úvodník 1/2011

Milí čitatelia,

ponúkame Vám štvrtý ročník nového vydania muzikologického časopisu Musicologica v atraktívnejšej grafike a na novej európskej doméne. V tomto čísle pokračujeme s témami z oblasti jazzu, rocku a kultúrno-politického diania v období komunizmu. Keďže podrobnejšia sonda doteraz v medzinárodnom výskumnom tíme Jazz za železnou oponou (Rüdiger Ritter, Igor Pietraszewski) bola venovaná najstaršiemu žánru na poli nonartificiálnej hudby, jazzu, je potrebné konfrontovať tento výskum aj s dianím v oblasti rockovej hudby. Zásahy ideológov do rocku popisujú detailnejšie najmä publicistické príspevky a téme sa venujú teoretici len na poli národných výskumov (Peter Brhlovič, Daniel Hevier). Rozsiahlejší kofrontačný tím výskumníkov v stredoeurópskom priestore v rockovej hudbe nebol vytvorený. Napokon, otvárame ešte novú tému v oblasti improvizovanej hudby 21. storočia, ktorá je pendantom Novej hudby 20. storočia v novej podobe “komprovizácie” (Július Fujak).

Yvetta Kajanová