K regionálnym rozdielom slovenskej ľudovej hudobnej kultúry na príklade tradície sláčikových združení obcí Zázrivá a Terchová

An example of regional differences in the traditional Slovak music culture is visible when comparing villages Zazriva and Terchova, which