Program medzinárodnej muzikologickej konferencie venovaný pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc. Programme of the International Musicological Conference Dedicated to the Memory of Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, CSc.

Program muzikologickej konferencie / The Programme of the conference (PDF)  |  Abstrakty / Abstracts (PDF) Abstrakt: Konferencia je zameraná na