O časopise

Musicologica je medzinárodný recenzovaný vedecký internetový časopis Katedry muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Dokumentuje súčasnú muzikologickú scénu, zameriava sa najmä na bádanie v oblasti strednej a východnej Európy. Venuje sa osobitne disciplínam z oblasti jazzu, rocku a populárnej hudby, ale aj hudobného divadla, hudobnej systematiky, súčasnej hudby, ľudovej hudby a starej hudby. Okrem publikovania výsledkov muzikologických výsledkov sa časopis snaží sprostredkovať muzikologické bádanie aj pre širšiu verejnosť. Recenzné konanie sa realizuje prostredníctvom double-blind peer review.