Nové tváre slovenského jazzu

Abstrakt:

Nové tváre slovenského jazzu je súťaž jazzových amatérskych skupín na Slovensku. Súťaž vznikla v roku 1986 ako súčasť Slovenského jazzového festivalu v Žiline, neskôr sa preniesla v roku 1995 do Bratislavy. Pomáhala pri profesionalizácii mladých začínajúcich jazzových hudobníkov. Takmer štvrtina účastníkov tohto podujatia sa postupne etablovala na scéne a dosiahla svoje tvorivé, ale aj vrcholné obdobie v kariére. Patrili k nim takí hudobníci ako Ondrej Krajňák, Klaudius Kováč, Milo Suchomel, Martin Valihora, Hanka Gregušová, Michal Bugala, Štefan Bugala a ďalší. Príspevok prináša podrobný súpis osobností, ktoré sa zúčastnili súťaže v období 1986 – 2016. Vznikol rekonštrukciou historického diania prostredníctvom orálnej tradície, zápisníc z archívu Slovenskej jazzovej spoločnosti a roztrúsených informácií v bulletinoch, novinách a časopisoch.

Nová éra slovenského jazzu sa začala písať v roku 1986, keď sa uskutočnil 0. ročník Slovenského jazzového festivalu v Žiline. Otvoril sa priestor pre amatérskych a poloamatérskych jazzových hudobníkov vytvorením novej platformy na prezentáciu. Keďže nikto nevedel, či sa jazz na amatérskej scéne na Slovensku vôbec hrá, či podujatie bude v budúcnosti pokračovať, použilo sa označenie „nultý“. Na prehliadke sa objavilo množstvo amatérskych súborov tradičného jazzu, niekoľko swingových orchestrov a skupín moderného jazzu. Bol to celkovo veľký úspech a vyštartoval ďalšie aktivity v slovenskom jazze. Od začiatku festival zahrňoval súťažnú prehliadku amatérov a profesionálne vystúpenia jazzových skupín v podobe večerných koncertov.

V roku 1987 sa už uskutočnil 1. ročník Slovenského jazzového festivalu v Žiline s rovnakou koncepciou súťažnej prehliadky a večerných vystúpení. Všetky koncerty amatérov boli otvorené pre verejnosť. V období 1986 – 1994 sa súťaž konala v Žiline ako súčasť Slovenského jazzového festivalu. V roku 1995 sa podujatie presunulo do Bratislavy a organizovalo sa pod názvom Nové tváre – Jazzové Vianoce v Kultúrnom centre na Vajnorskej ul. v Bratislave.

Nultý ročník festivalu v Žiline vznikol z iniciatívy nadšenca a fotografa Ivana Köhlera. V roku 1984 založil jazzový klub Jazzcollegium v Žiline, kde sa pri pravidelných večeroch o jazze stretávali prví poslucháči. Pri organizovaní Slovenského jazzového festivalu pomáhala aj dramaturgička ŠKO Žilina – Elena Filippi a dramaturgom zahraničných koncertov bol Jozef „Dodo” Šošoka. Inšpirovali sa Československým jazzovým festivalom v Karlových Varoch. Na nultom ročníku Slovenského jazzového festivalu v roku 1986 vznikla Jazzová pobočka pri organizácii Slovenská hudobná spoločnosť, čo bola obdoba organizácie Jeunesses Musicales (Hudobná mládež) v zahraničí s predsedom Alojzom Stuškom. Vedúcim Jazzovej pobočky sa stal Igor Wasserberger a táto pobočka mala predstavovať prípravný výbor pre založenie Slovenskej jazzovej spoločnosti. Neskôr Slovenská jazzová spoločnosť naozaj vznikla, ale ako samostatná nezávislá ideová organizácia, ktorú aktivisti založili 5.12.1989 v Slovenskom hudobnom fonde v Bratislave. Tá po rozpade Slovenského jazzového festivalu a presune súťažnej prehliadky zo Žiliny do Bratislavy prevzala organizáciu súťaže a všetky záväzky, týkajúce sa podpory jazzového amatérskeho a poloamatérskeho hnutia.

V roku 1995 by sa konal festival v Žiline už po desiatykrát, avšak kvôli finančným problémom, ale aj organizačne ťažko zvládnuteľnou situáciou, keď Slovenská jazzová spoločnosť s centrom v Bratislave koordinovala podujatie v Žiline, sa ďalší ročník 1995 uskutočnil v Bratislave. Posunom jednotlivých ročníkov, keď sa rok 1986 označil ako nultý, oslavujeme v roku 2016 už 30. výročie súťaže Nové tváre slovenského jazzu. Keďže názov „Jazzové Vianoce“ dosť miatol poslucháčov a hudobníkov, pretože nevedeli, či ide len o jazzové posedenie pri Vianočnom večierku alebo aj o skutočnú súťaž, tak sa názov (z iniciatívy dlhoročnej manažérky SJS, Kataríny Ovseníkovej) v roku 2002 zmenil na Nové tváre slovenského jazzu.

Na podujatí Nové tváre slovenského jazzu – Jazzové Vianoce začínali takí hudobníci ako Ondrej Krajňák, Klaudius Kováč, Róbert Ragan, Peter Solárik, Milo Suchomel, Marian Ševčík, Ľubomír Šrámek, Martin Valihora, Róbert Vizvári, Tomáš Gajlík, Roland Kánik, Peter Lipa ml., Jana Bezek, Hanka Gregušová, Eugen Vizvári, Michal Bugala, Štefan Bugala, Boris Čellár, Sisa Michalidesová, Stano Palúch, Zuzana Mikulcová, Martin Uherek, Lukáš Oravec, Ľudmila Štefániková… Vďaka tomu možno skonštatovať, že súťaž sa stala prechodným mostom k profesionálnemu statusu pre mnohých slovenských jazzmenov, ale aj iných žánrov, kde súťaž saturovala nedostatočne sformované a vyprofilované hudobné prostredie na Slovensku v rocku, folku, alternatíve, blues, world music či flamencu. Z naivných entuziastických začiatkov sa stala silná profesionálna základňa a možno ju vidieť aj vo formuláciách z bulletinov, oficiálnych názvov udelených cien, ale aj dobovej reflexii v časopisoch, ktorá spôsobila, že mnoho informácií za uplynulých tridsať rokov jednoducho chýba.  Počas tridsiatich rokov súťaže sa podarilo vytvoriť profesionálnu platformu v oblasti jazzu tak, ako je to obvyklé vo všetkých vyspelých západných krajinách, v ktorých sa môžu pýšiť bohatou jazzovou históriou a vytvorenou tradíciou. 

Tomu sa dá skutočne len veľmi ťažko veriť. Tridsiatka!! Boli roky, keď som pri tom nebol, ale tých bolo celkom málo. Väčšinou som to sledoval v priamom kontakte. V tejto chvíli práve počúvam hudobné ukážky súťažiacich a musím jednoznačne konštatovať, že úroveň išla podstatne hore. Aj miera odvahy poslať prihlášku do súťaže je rozvážnejšia. Pamätám sa na časy, keď k nám prišlo kadečo. Svet sa stáva informovanejším a v hudbe to platí dvojnásobne. Je veľmi dôležité vedieť odhadnúť vlastné sily a schopnosti. Keď slabiny odhalí poslucháč, tak to može byť aj nepríjemné. Na Slovensku máme v súčasnosti 4 súťažné prehliadky (Bratislavské jazzové dni, Jazz Start Up, Žilina IJC a Nové Tváre Slovenského Jazzu). Niekomu by sa zdalo, že to je veľa, ale ja si myslím, že je to naopak, pomáha to mladým hudobníkom urobiť dôležitý prvý krok do sveta. Každá z tých súťaží má svoje špecifiká, a keby som bol dnes začínajúcim hudobníkom, tak by som takúto šancu určite využil. Teším sa na poučné stretnutie s novými tvárami slovenského jazzu, lebo aj my starší a skúsenejší sa máme čo učiť.

Taká je už tradícia tejto hudby!

Peter Lipa

Prezident Slovenskej jazzovej spoločnosti

Organizátor dvadsaťjeden ročníkov NTSJ

Dlhoročný člen poroty NTSJ

Ivan Köhler o spontánnom nápade založenia festivalu hovorí:

Tesne pred vznikom žilinského festivalu (1986) sme boli s Honzom Dudekom a Elenou Filippiovou na Karlovarskom festivale. V ošiali nad vydareným podujatím sme z priečelia najznámejšieho hotela ukradli oficiálny transparent Československý jazzový festival. Po príchode na Slovensko sme Česko odstrihli a ten istý transparent použili na Dome kultúry.Hlavnou motiváciou bola súťažná prehliadka amatérskych jazzových hudobníkov, aby sme dokázali aj českej strane, že talenty na Slovensku sú a fungujú. A bolo to obrovské prekvapenie aj pre porotu, ktorá si myslela, že nebude mať kto súťažiť. Nakoniec sme mali toľko prihlásených, že sme ich rozdelili na dva dni a niektoré kapely sme vzhľadom na poslanú kvalitu nahrávok ani neodporučili. Nedalo by sa to časovo zvládnuť. Bolo to obdobie vyložene spontánne, priateľské, založené na minimálnych finančných prostriedkoch, s využitím celej plejády rôznych ľudí, architektov, výtvarníkov, milovníkov jazzu bez nároku na finančné ohodnotenie.“

 Ivan Köhler

Organizátor prvých ročníkov

Slovenského jazzového festivalu v Žiline

In: Emília Balážová: Jazz v Žiline, FPVZU, Žilina 2009.

„Je to neuveriteľné – čaká nás už 30. ročník súťaže Nové tváre slovenského jazzu – NTSJ (prvých 9 ročníkov pod iným názvom). S výnimkou rokov môjho zahraničného štúdia som bol pri všetkých ročníkoch a od roku 1995 som mal tú česť byť predsedom poroty. Keď sa ohliadnem späť a čítam mená všetkých zúčastnených rok po roku, uvedomujem si, že mám pred sebou významnú časť histórie slovenského jazzu. Takmer všetci poprední slovenskí jazzmeni, ktorí dnes majú menej ako 45 rokov, sa ako začínajúci umelci, zúčastnili tejto súťaže. Pre mnohých z nich sa NTSJ stalo akýmsi odrazovým mostíkom v ich profesionálnej kariére. Ich vystúpenia mám v živej pamäti a keď si uvedomím, aký krok dopredu ako umelci urobili a zároveň aký pokrok ich zásluhou urobil slovenský jazz, tak ma to napĺňa úžasom a pokorou.

       Organizátorom NTSJ je Slovenská jazzová spoločnosť. Samozrejme, bez pomoci inštitúcií by nebolo možné takéto podujatie zorganizovať. Už dlhé roky je jedným z hlavných a pravidelných podporovateľov NTSJ Hudobný fond. Druhým hlavným pravidelným sponzorom bolo v minulosti Ministerstvo kultúry, v súčasnosti je ním Fond pre umenie. V posledných rokoch financovaním zvláštnej ceny podujatie podporuje aj SOZA.“

 

Matúš Jakabčic

Predseda poroty NTSJ

Riaditeľ Hudobného fondu

Celé to začalo kedysi dávno pred osemdesiatymdeviatym. Bolo to v Žiline a bolo to podľa vzoru našich českomoravských bratov z Přerova. Tam sa súťaženie v  jazze začalo koncom šesťdesiatych rokov. Nám to trvalo asi tak ďalších 20 rokov, keď Žilina začala byť miestom ďalšieho festivalu, na ktorom porota rozdávala ceny, diplomy, sošky a gratulácie. Súťaženie v umení je tak trochu nezmysel, lebo kvalita výkonov kolektívov a jednotlivcov sú objektívne nemerateľné. Športovci to majú oveľa jednoduchšie. Aj tak sa mi ale zdá, že pre nováčikov na poli umeleckom je súťaž dobrým prvým krokom do budúcej, možno dlhotrvajúcej kariéry. Aj ja som kedysi súťažil a rád na to spomínam. Dôležité je nerobiť poradie. To je predsa blbosť.   Ale my na súťažnej prehliadke Nových tvári slovenského jazzu – NTSJ (to je úplne nová skratka, aby som to celé nemusel opakovať) – poradie nerobíme, takže mladí sa nemusia báť, že budú  tretí alebo desiaty. My len oceníme tých, ktorí sú najlepší. O ostatných taktne pomlčíme. Ale dôležité je prísť a zahrať si pred očami a ušami porotcov a kolegov z iných kapiel.  Po koncerte porotcovia – profesionálni hudobníci, bez okolkov povedia jednotlivým účinkujúcim, čo si o ich výkone myslia. Toto je asi najdôležitejšia časť celej súťaže. Takáto situácia sa „Novým tváram“ už asi nezopakuje nikdy v živote. Tohto roku sa nám prihlásilo 18 účinkujúcich. To je rekord! Kto by povedal, že ambícia hrať náročnejšiu inštrumentálnu hudbu je taká nákazlivá? Tým sa však trochu zdvihla aj latka pre tých, čo sa dostanú do finále. Prvé kolo je výberové. Tam vyberáme z prihlášok a nahrávok. Tentoraz sme pozvali do Bratislavy 6 súťažiacich. V jednom prípade sme riešili malú dilemu. Polovica jednej formácie je z Čiech. Akceptovali sme ich, lebo keď sme modelovali situáciu, v ktorej by sme sa nachádzali, keby prišla prihláška vynikajúceho sólistu – Slováka s kompletne zahraničnou kapelou, tak by sme ju museli akceptovať tiež. Darmo, máme v názve NT”S”J. 28.11. sa teda stretneme v Nu Spirit-e. Už sa celkom teším. Za tie roky sa tam ukázali aspoň raz všetci mladí, ktorých dnes registrujeme ako profesionálov, v minulom roku napríklad vynikajúca speváčka Zuzana Mikulcová. A vo svetlej pamäti mám súťažné vystúpenie Stana Palúcha. Po koncerte sme mali všetci členovia poroty chuť si s nim zahrať.

Peter Lipa, prezident SJS

In: Sme, blog, 10.11.2010

Poznámka:

Mená účastníkov súťaže a ocenených, ktorí sú vyznačení hrubými písmenami – sú v súčasnosti profesionálnymi hudobníkmi.

1986

Názov: Slovenský jazzový festival, Súťažná prehliadka slovenských jazzových skupín, „nultý“ ročník

Termín a miesto: 02.- 03. 05. 1986, Dom kultúry ROH, Žilina

Usporiadatelia:  Dom kultúry ROH Žilina, Štátny komorný orchester Žilina , Odbor kultúry Okresného národného výboru,  Okresné osvetové stredisko, Jazzcollegium Mestského klubu mládeže, Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže (OV SZM)

Počet postupujúcich skupín do finále: 11

Porota: Antonín Matzner – predseda poroty (predseda Českej jazzovej spoločnosti),  Aleš Benda (tajomník Českej jazzovej spoločnosti, člen Jazzová sekce), Igor Wasserberger (dramaturg Československej televízie v Bratislave), Ladislav Gerhardt (slovenský jazzový klavirista), Peter Šibilev (skladateľ, aranžér, dirigent), Richard Uškovitš (profesor žilinského Konzervatória), Elena Boďová (dramaturgička Štátneho komorného orchestra)

Ocenenia:

Jazz S  (Partizánske) – Čestné uznanie za záslužný prínos v oblasti propagácie tradičného jazzu

Juraj Henter (tensax.) – skupina  M-Quintet – Cena za najlepší sólistický výkon súťaže

Andrej Kellenberger za skladbu Melancholon – Cena za pôvodnú tvorbu

Jozef Baán z Big Bandu Bratislavského Konzervatória za skladbu Kolaps – Cena za najlepšie aranžmán

Juraj Bartoš z Big Bandu Bratislavského Konzervatória – Diplom „Objav roka“

Účastníci súťaže:

Big Band Bratislavského Konzervatória – moderný jazz – 1. cena – účasť na Československom jazzovom festivale v Karlových Varoch

Komárňanský Dixieland – tradičný jazz – 1. cena – účasť na Přerovskom jazzovom festivale

Súbor Andreja Kellenbergera (Bratislava) – moderný jazz – 2. cena

Bratislavský Big Band – moderný jazz  – 3. cena

M-Quintet (Bratislava) – moderný jazz – 3. cena

Jazz Ambit (Bratislava) – moderný jazz

A-Conto (Bratislava) – moderný jazz

Klavirista Milan Hagovský – moderný jazz

Experiment (Senec) – moderný jazz

Pressovia Jazz (Prešov) – moderný jazz

Jazz S (Partizánske) – tradičný jazz

Účinkujúci v nesúťažnej prehliadke vo večernom vystúpení:

1. deň festivalu – Jana Koubková, Metropolitan Jazz Band s Evou Olmerovou, Esprit, 2. deň festivalu – Peter Lipa a T+R Band, Vlasta Průchová a Trio Vojtecha Eckerta

V rámci festivalu sa konalo stretnutie odbornej poroty a čestných hostí popredných hudobných inštitúcií v ČSSR s predsedom prípravného výboru Slovenskej jazzovej spoločnosti (SJS) Alojzom Stuškom. Na tomto stretnutí bol okrem celkového hodnotenia festivalu navrhnutý aj výbor Slovenskej jazzovej spoločnosti, súčasti Slovenskej hudobnej spoločnosti.“

Bulletin festivalu „JAZZ FESTIVAL ’87 ŽILINA“ vydaný Domom kultúry ROH.

 

1987

Názov: 1. ročník – Slovenský jazzový festival, Súťažná prehliadka slovenských jazzových skupín

Termín a miesto: 2.-3.4. 1987, Dom kultúry ROH, Žilina

Usporiadatelia:  Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže (SÚV SZM), Osvetový ústav Bratislava, Dom kultúry ROH Žilina, Štátny komorný orchester Žilina, Kruh priateľov českej kultúry Žilina

Počet postupujúcich skupín do finále: 6

Porota: Igor Wasserberger – predseda poroty (Československá televízia), Elena Boďová (Štátny komorný orchester Žilina), Pavel Daněk (Slovkoncert Bratislava), Dagmar Očenášová (Osvetový ústav Bratislava), Siloš Pohanka (Československá televízia Bratislava), Mojmír Smékal (Jazzová sekce Praha), Peter Šibilev (Štátny komorný orchester Žilina), Patrick Španko (Československý rozhlas Bratislava)

Ocenenia:

Pavol Kurhajec zo Žilinského dixielandu – Čestné uznanie za sólistický výkon vo svojej skupine

Peter Poláček (altsax.) z Big Bandu Bratislavského Konzervatória – Najlepší sólista festivalu

Martin Burlas z Ospalého pohybu – Čestné uznanie za kompozičný prínos v repertoári skupiny

Účastníci súťaže:

Big Band Bratislavského Konzervatória – 1. miesto

Big Band Domu kultúry ROH Žilina – 2. miesto

Žilinský dixieland – 3. miesto

Komárňanský dixieland – 3. miesto

Hefaistos (Žilina)

Ospalý pohyb (Bratislava)

Účinkujúci v nesúťažnej prehliadke vo večernom vystúpení:

1. deň festivalu Jazzfonický orchester z Prahy, Interjazz kvinteto – Wolfgang Lackerschmidt (vibes., NSR), Lee Harper (trp., USA), Jozef „Dodo“ Šošoka (dr., ČSSR), Miroslav Honzák (dbass., ČSSR), Milan Svoboda (p., ČSSR); 2. deň festivalu – Formace JQ z Českého Těšína, T+R Band z Bratislavy

V rámci festivalu sa konal výchovný koncert História a vývoj jazzu, na ktorom účinkovala Formace JQ z Českého Těšína. Uskutočnila sa aj vernisáž výstavy pražského fotografa Miroslava Jodasa – Jazz vo fotografii. Počas festivalu prišli do Žiliny redaktori z Rádia Elán, aby v hodinovom bloku priblížili atmosféru 1. ročníka Slovenského jazzového festivalu v Žiline.

 

1988

Názov: 2. ročník – Slovenský jazzový festival, Súťažná prehliadka slovenských jazzových skupín

Termín a miesto: 10.- 11.6.1988, Dom kultúry ROH, Žilina

Usporiadatelia:  Slovenská hudobná spoločnosť, Osvetový ústav, SÚV SZM, Štátny komorný orchester Žilina, Okresné osvetové stredisko, Kruh priateľov českej kultúry Žilina, Dom kultúry ROH

Počet postupujúcich skupín do finále: 13

Porota: Igor Wasserberger – predseda poroty, Elena Boďová, Bohumil Trnečka, Milan Ješko, Vladimír Valovič, Siloš Pohanka, Dušan Húščava, Ivan Köhler, Pavel Smetáček

Ocenenia:

Piešťanský dixieland – Objav festivalu

Pavol Bodnár z BB Quartetu za skladbu Agátový kvet – Cena za skladbu

Borek Suchánek zo Songu – Cena za kompozičný prínos

Zuzana Suchánková zo Songu – Cena za spevácky prejav

Účastníci súťaže:

Big Band Žilina – tradičný jazz – 1. miesto

BB Band (Banská Bystrica)  – tradičný jazz – 2. miesto

Komárňanský dixieland – tradičný jazz – 3. miesto

A Conto (Bratislava) – moderný jazz – 1. miesto

BB Quartet (Banská Bystrica) – moderný jazz – 2. miesto

Swing Quintet  (Banská Bystrica) – moderný jazz – 3. miesto

Madre (Žilina, Juraj Tatár – p.)  – moderný jazz

Vokálne kvarteto Blues (Bratislava) – moderný jazz

Piešťanský dixieland – tradičný jazz

SONG  (Bratislava) – moderný jazz

Bratislavský Big Band a Gabriela Hermelyová – moderný jazz

Tralala Band (Humenné) – moderný jazz

Duo Otto a Mária Hromníkovci (Bratislava) – tradičný jazz

Účinkujúci v nesúťažnej prehliadke vo večernom vystúpení:

1. deň festivalu – Jana Koubková a Slávek Janda v programe Panta rhei, Jazz Quartet Ruse a Zuzana Erová, VV Systém Vlada Valoviča a Berco Balogh, 2. deň festivalu – Jazz Quintet Dušana Húščavu, Adriena Bartošová so skupinou Scat, Dobrý večer quintet z Prahy, Jazz All Stars – Phill Wilson (trb., USA), Timna Brauer (voc., Rakúsko), Emil Viklický (p., Praha), František Uhlíř (dbass., Praha), Jozef „Dodo“ Šošoka (dr.)

Slávnostné otvorenie 2. ročníka Slovenského jazzového festivalu bolo spojené s vernisážou výstavy Jazz vo fotografii. Kolekcia bola výberom toho najlepšieho, čo sa doteraz prezentovalo pred širokou verejnosťou. Počas festivalu sa v Izbe priateľstva Domu kultúry premietali filmy s jazzovou tematikou. Po prvýkrát sa uskutočnil aj jazzový Juniales spojený s jam session, na ktorom účinkovali Big Band Žilina, Albis Jazz Band z Ústí nad Labem, VV Systém Vlada Valoviča a jeho hostia. Na druhý deň sa konal seminár o tvorbe, interpretácii a apercepcii jazzovej hudby. Potom nasledoval výchovný program o Jaroslavovi Ježkovi, ktorý realizovala skupina Albis Jazz Band z Ústí nad Labem.

1989

Názov: 3. ročník – Slovenský jazzový festival, Súťažná prehliadka slovenských jazzových skupín

Termín a miesto: 28.-29.4.1989, Dom kultúry ROH, Žilina

Usporiadatelia:  Slovenská hudobná spoločnosť, Osvetový ústav v Bratislave, Štátny komorný orchester Žilina, Kruh priateľov českej kultúry, Okresné osvetové stredisko Žilina, Dom kultúry ROH Žilina, SÚV SZM

Počet postupujúcich skupín do finále: 11

Porota: Igor Wasserberger – predseda poroty, Antonín Matzner …

Ocenenia:

Juraj Kalász z Kvarteta Andreja Kellenbergera – Cena za vynikajúci inštrumentálny výkon

Pavol Bodnár z BB Quintetu za skladbu Radostné popoludnie – Cena za skladbu

Ľubomír Váry z Piešťanského dixielandu – Cena za vynikajúce pedagogické výsledky pri práci so súborom

Daniel Morvay z R.T. Blues – Cena za pozoruhodný inštrumentálny výkon

Účastníci súťaže:

BB Quintet (Banská Bystrica, Pavol Bodnár – p., Roman Luža – as., Miro Béreš – guit., Max Bukový – bg., Jaroslav Žiak – dr.) – 1. miesto

Big Band bratislavského Konzervatória – 2. miesto

Madre (Žilina, Juraj Tatár – p.) – 3. miesto

BB Band (Banská Bystrica)

Swing Quintet (Banská Bystrica)

Kvarteto Andreja Kellenbergera (Bratislava)

SONG (Bratislava)

Výstredný úbor (Bratislava)

Gitarové duo Harmatha – Smolej (Prešov)

R.T. Blues (Prievidza)

Piešťanský dixieland

Účinkujúci v nesúťažnej prehliadke vo večernom vystúpení:

1. deň festivalu – Orchester Československej televízie z Bratislavy, Stop Time Matúša Jakabčica, Duo Křivánková – Dvořák, 2. deň festivalu -Trio Krzysztofa Scieranskieho z Poľska, Big Band DK ROH zo Žiliny, International Jazz Sextet – Linda Sharock (voc., USA), Jeff Gardner (p., USA), Alan Praskin (sax., USA), Jana Koubková (voc., ČSR), Petr Kořínek (dbass., ČSR), Jozef „Dodo“ Šošoka (dr.)

Festival otvorila vernisáž fotografickej výstavy Františka Rousa pod názvom Dobrý deň jazz! Popoludnie druhého dňa 29. 04. 1989 bolo venované pamiatke nedožitých 90. narodenín Dukea Ellingtona. Antonín Matzner pripravil pri tejto príležitosti spomienkový program. Po prvý raz v krátkej histórii festivalu prišla Československá televízia z Bratislavy, aby urobila 50 minútový dokumentárny film. Súčasťou podujatia bol seminár s možnosťou konfrontácie názorov na jednotlivé výkony. Festival organizoval 1. jazzový reprezentačný ples, na ktorom hrali Jazz Q Schulhausera, Big Band DK ROH a Komárňanský dixieland.

1990

Názov: 4. ročník – Slovenský jazzový festival, Súťažná prehliadka slovenských jazzových skupín

Termín a miesto: 11.-15.12.1990, Dom kultúry ROH, Žilina

Usporiadatelia:  Slovenská jazzová spoločnosť

Počet postupujúcich skupín do finále: 11

Porota: Pavol Polanský, Igor Wasserberger, Peter Lipa, Gabo Jonáš, Juraj Bartoš

Ocenenia: 12 ročný Ondrej Krajňák z Levíc – Cena prekvapenie festivalu

Účastníci súťaže:

Kelly Jazz Band (Žilina) – 1. miesto

Swing Big Band Žilina – 1. miesto

Madre (Žilina, Juraj Tatár – p.) – 2. miesto

Vokálne sexteto Bratislavského Konzervatória – 3. miesto

Piešťanský dixieland band

Big Band Bratislavského Konzervatória

BB Band (Banská Bystrica)

BJQ (Bratislava)

Ondrej Krajňák (Levice)

Ad Acta (Prešov)

+ neznáma skupina (?)

Účinkujúci v nesúťažnej prehliadke vo večernom vystúpení:

Alef gitaristu Andreja Kellenbergera, Gabriel Jonáš a Robert Balzar, Jana Koubková a jej Jazzperanto, Heino Trixner Trio z Rakúska; Pavol Bodnár; Andrej Šeban – Miki Škuta – Juraj Griglák; All Stars Jazz Meeting-Barbara Dennerlein (organ, Nemecko), Wolfgang Lackerschmidt (vibes., Nemecko), Karl Ratzer (guit., Rakúsko), Zipflo Weinrich (vi., Rakúsko), Jozef „Dodo“ Šošoka (dr.)

V rámci festivalu sa uskutočnil I. Česko-slovenský summit ’90. Jeho zámerom bolo vytvoriť platformu na rozprávanie a riešenie problémov o jazze z rôznych aspektov – politických, ideologických a manažérskych na československej úrovni. Členmi výboru summitu boli Antonín Matzner, Aleš Benda, Emil Viklický za českú stranu, Igor Wasserberger, Yvetta Lábska, Matúš Jakabčic a Peter Lipa za slovenskú stranu. Yvetta Lábska-Kajanová predniesla príspevok o slovenskom jazze v 80. rokoch v historickom hodnotení, Matúš Jakabčic sa zameral na reflexiu jazzu v hudobnej kritike v novinách na Slovensku. Ďalej sa prerokovávali možnosti spolupráce a vzájomných vzťahov v jazze. Po summite sa konalo vystúpenie Meditation Tria (Jozef „Dodo“ Šošoka, Ivan Jančár, Ľuboš Tamaškovič) a krst ich CD Meditation Jazz Trio: Live – prvého slovenského jazzového CD.

1991

Názov: 5. ročník – Slovenský jazzový festival, Súťažná prehliadka slovenských jazzových skupín

Termín a miesto: 6.-7.12.1991, Dom kultúry ROH, Žilina

Usporiadatelia:  Slovenská jazzová spoločnosť – garant festivalu, Národné osvetové centrum, Slovenský rozhlas, Slovenská hudobná spoločnosť, České kultúrne stredisko, Regionálne kultúrne stredisko Žilina, Umelecká agentúra Kelly Jazz Collegium Agency

Počet postupujúcich skupín do finále: 8

Porota: Pavol Polanský …

Ocenenia:

S Quartet z Prešova – Cena Slovenského hudobného fondu S Quartet (Prešov) – 1. cena

S Quartet z Prešova – Cena v podobe účasti na medzinárodných jazzových kurzoch v Klagenfurte v Rakúsku

Brožband (Bratislava) – 1. cena

Marcel Buntaj za aktivitu pre prezentáciu s troma skupinami (Brož Band, O klobáse, Bossa Noha) – Cena Jozefa „Doda“ Šošoku

Účastníci súťaže:

S Quartet (Prešov)

Brožband (Bratislava)

Bratislava Hot Serenaders

GF Duo (Komárno)

Oklobase (Bratislava)

Piešťanský dixieland

Trio Ondreja Krajňáka (Levice)

Bos(s)a Noha (Bratislava)

Účinkujúci v nesúťažnej prehliadke vo večernom vystúpení:

1. deň festivalu – Trio Madre (Žilina), Tutu (Ostrava), Big Band Radio (Bratislava), Nicolas Simion Quartet International,  2. deň festivalu – The Quartet, F. U. T. Franz Köhler, Paul Zauner Quintet

5. ročník Slovenského jazzového festivalu bol venovaný pamiatke Milesa Davisa. Festival sa konal v priestoroch Domu odborov a nočné jam session v Rondel klube.

1992

Názov: 6. ročník – Slovenský jazzový festival, Súťažná prehliadka slovenských jazzových skupín

Termín a miesto: 2.-4.12.1992, Dom umenia Fatra, Žilina

Usporiadatelia: Agentúra Rock – Pop – Jazz, Agentúra Kelly Jazz Collegium, Slovenská jazzová spoločnosť (garant súťažnej prehliadky slovenských jazzových skupín), Slovenský hudobný fond, Štátny komorný orchester Žilina

Počet postupujúcich skupín do finále: 8

Porota: Adriena Bartošová, Arnošt Coufal, Marián Jaslovský, Yvetta Lábska, Andrej Šeban

Ocenenia:

Piešťanský Dixieland Band – Cena Slovenského hudobného fondu (finančná)

Brož Band – Cena Slovenskej jazzovej spoločnosti  (2 týždenný jazzový kurz v Klagenfurte)

Tralala Band – Cena agentúry Rock, Pop, Jazz (ktorá zaplatila profesionálne nahrávacie štúdio cca 40 minút)

Jazzové vázy od Kelly Art Gallery:

S-Quartet za skladbu Posledná šanca

Peter Adamkovič z Tralala Bandu za skladbu Jazzibaba

Robo Roth z Big Bandu Bratislavského Konzervatória za spevácky prejav

Marcel Buntaj (dr., Brož Band) za inštrumentálny výkon

Ľubomír Šamo (vi., Tralala Band) za inštrumentálny výkon

Účastníci súťaže:

Tralala Band (Prešov)

S-Quartet (Prešov)

Gezemice (Košice)

Brož Band (Bratislava)

Father And Father (Levice)

Piešťanský Dixieland Band

BB Band (Banská Bystrica)

Big Band Bratislavského konzervatória

Účinkujúci v nesúťažnej prehliadke vo večernom vystúpení:

1. deň festivalu – Chrille And His Burning Cornflakes (Švédsko),  Jazz Face z Čiech so Štěpánom Markovičom (sax.), 2. deň festivalu –  Unicum Jazz Kvintet – Greg Burk (p., USA), Paulo Cardoso (dbass., Brazília), Johannes Enders (tensax., Nemecko), Ingrid Jensen (trp., Kanada), Jozef „Dodo“ Šošoka (dr.), El Destripador Jazz Quintet (Španielsko), 3. deň festivalu – ASH Band, Peter Lipa s T + R Bandom, Bos(s)a Noha

Festival sa uskutočňoval po prvýkrát v priestoroch Domu umenia Fatra. Ďalšou novinkou bolo vystúpenie účastníkov podujatia v diskotékovej aréne „Garáž“. Nočné jam session sa konalo v Rondel klube na Závodskej ceste v Žiline.

 

1993

Názov: 7. ročník – Slovenský jazzový festival, Súťažná prehliadka slovenských jazzových skupín

Termín a miesto: 1.-3.12.1993, Metské divadlo, Žilina

Usporiadatelia:  Kelly Jazz Collegium Agency, Slovenská jazzová spoločnosť, Agentúra Rock – Pop – Jazz

Počet postupujúcich skupín do finále: 8

Ocenenia:

THS Band – Týždenný pobyt v zahraničí na jazzovom workshope

AMC Trio (Peter Adamkovič – p., Martin Marinčák – bass., Stano Cvanciger – dr.) – „Poukaz“ na bratislavský workshop leto ´94

Young Swing Generation – Cena poroty

Účastníci súťaže:

Young Swing Generation (Žilina)

THS Band (Nitra)

Duo Bodea (Liptovský Mikuláš)

AMC Trio (Prešov)

ZVA 12-28 Band (Zvolen)

Father and Father (Levice)

Piešťanský dixieland

Aurelius quintet (Trenčín)

Účinkujúci v nesúťažnej prehliadke vo večernom vystúpení:

Projekt Laco Gerhardt In Memorian, Gabo Jonáš a priatelia, Dave Burrell a Davis Murray, Depart trio (Rakúsko), Kontraband (ČR), Madre (Žilina), Bos(s)a Noha (Bratislava)

Festival otvárala vernisáž akademickej maliarky Daniely Krajčovej vo foyeri Mestského divadla, kde sa konal celý festival. Jam session sa v tomto ročníku presunulo do novootvoreného klubu Marioneta Jazz Club v bábkovom divadle.

1994

Názov: 8. ročník – Slovenský jazzový festival, Súťažná prehliadka slovenských jazzových skupín

Termín a miesto: 1.-2.12.1994, Mestské divadlo Žilina

Usporiadatelia:  Kelly Jazz Collegium, Slovenská jazzová spoločnosť, Agentúra Rock Pop

Počet postupujúcich skupín do finále: 10

Porota: Bohumil Trnečka, Adriena Bartošová, Andrej Šeban, Ján Buzalka, Juraj Griglák

Ocenenia:

Chorá vrana – 1.cena za interpretačný výkon a vlastnú tvorbu

Plenty O’ Nuttin – 2. cena za interpretačný výkon a za zaujímavú úpravu jazzových tém

Traditional Band – 3. cena za muzikálny prejav

Ivo Heller – Čestné uznanie za osobitú interpretáciu jazzových tém

Ľuboš Priehradník Čestné uznanie za sólistické výkony v hre na krídlovku

Peter Solárik z Chorej vrany – Čestné uznanie za vynikajúci výkon v hre na bicie nástroje

Henrich Gondáš – Čestné uznanie za spevácky výkon

Ľubomír Vary – Čestné uznanie za trvalý prínos vo výchove mladých adeptov jazzovej hudby

Piešťanský dixieland – Cena agentúry Rock- Pop 

Sylvia JosifoskáCena Kelly Jazz Collegia

Účastníci súťaže:

Piešťanský dixieland band

Chorá vrana (Žilina, Ján Demenčík – p.)

ZVA 12-28 Band (Zvolen)

Acoustic Session

HMS Trio

Traditional band (Lučenec)

Plenty o’ nuttin

Potopa verva (Čadca)

Spring (Galanta)

Seven days (Zvolen)

Účinkujúci v nesúťažnej prehliadke vo večernom vystúpení:

Bratislava Hot Serenaders, Dežo Ursíny Provisorium, Zbygniew Namyslovski Quartet (Poľsko), E.S.P., Slovak Young Swing Generation, Svengali, Cornelia Giese Bon Voyage, Errol Dixon, Inter Face

 

1995

Názov: “Jazzové Vianoce”, Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 14. a 15. 12. 1995, Stredisko kultúry Vajnorská, Bratislava

Usporiadatelia:  Slovenská jazzová spoločnosť, Národné osvetové centrum, SK Vajnorská

Počet postupujúcich skupín do finále: 5

Ocenenia:

The Young Swing Generation – Cena za interpretačný výkon orchestra

Piranis Group – Cena za presvedčivé interpretačné výkony

THS Band – Cena za koncepčný interpretačný prejav

Petrovi Sedlákovi z Dua One – Cena za sólistický výkon

Tradicional Band – Cena poroty a Kelly Jazz Collegia

Účastníci súťaže:

The Young Swing Generation (Žilina)

Piranis Group (Bratislava)

THS Band (Nitra)

Duo One (Trenčín)

Tradicional band (Lučenec)

a ďalšie skupiny

Účinkujúci v nesúťažnej prehliadke vo večernom vystúpení: ?

1996

Názov: “Jazzové Vianoce 1996”, Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 13.-14.12.1996, Stredisko kultúry Vajnorská, Bratislava

Usporiadatelia:  Slovenská jazzová spoločnosť, Národné osvetové centrum, SK Vajnorská

Počet prihlásených skupín: 10

Počet postupujúcich skupín do finále: 10

Porota: Matúš Jakabčic, predseda

Ocenenia:

Finančné ceny

Ondrej Krajňák – Cena za pôsobivý sólový prejav

Jazzva (Martin Šimon – guit.) – Cena za vlastnú tvorbu

Traditional Band – Cena za presvedčivý interpretačný výkon

Ako doma – Cena za vlastnú tvorbu

Ľuboš Dvorščák (zo skupiny Jazz Friends) – Cena za inštrumentálny výkon

Grafiky svetových osobností jazzu (Miles Davis, Michel Petrucciani, Stephane Grappeli)

Atilla Atlasz (guit., Jazzvision, Lučenec) – Cena za inštrumentálny výkon

Mária Bundová (voc.) – Cena za vokálny prejav

Marian Zeman (pedagóg) a Big Band Hudobnej škola (Piešťany) – Cena za oživovanie jazzovej tradície 

Účastníci súťaže:

Traditional Band (Lučenec), Mária Bundová a Eugen Vizvári (Bratislava, voc., p.), Jazz Friends (Prešov, Ľuboš Dvorščák – dr.), Big Band Hudobnej školy (Piešťany), Ako doma (Žilina), Adacta (Bratislava), Jazzvision (Atilla Atlasz – guit.), Wolf Band (Nové Zámky), Ondrej Krajňák (p.), Jazzva (Bratislava)

Účinkujúci v nesúťažnej prehliadke vo večernom vystúpení:

Peter Lipa and Band, Sylvia Josifoská and Mr. Band, Miriam Bajlová a Swing Quartet (Piešťany), Friends of Jozef „Dodo“ Šošoka (Karen Edwards – p., voc., USA, Wolfgang Lackerschmid – vibes., SRN, Petr Kořínek – dbass.)

Z dobovej recenzie vyberáme reakciu na jednotlivé vystúpenia:

Speváčka Mária Bundová s klaviristom Eugenom Vizvárim (Bratislava) je najpríťažlivejšia v pomalých evergreenových piesňach. Pekný mezzosoprán s precítenými blue notes pripomína miestami soulové speváčky pop music. Niekedy však skĺzne až na hranice sentimentálneho klišé. … Zrelou mainstreamovou skupinou sú Jazz Friends z Prešova. Z bubeníka Ľuboša Dvorščáka cítiť istotu, razantnosť, prirodzenosť, čo je predpoklad profesionality. Myslím, že k nej nemá ďaleko. … Piešťany sú mestom, kde jazz hrajú aj deti i mládež. Na tradíciu Piešťanského dixielandu  (…pod vedením Ľ. Váryho) nadviazal Big Band Hudobnej školy, tentokrát s vedúcim – Marianom Zemanom. Orchester v počte 21 žiakov vo veku približne od 10 do 18 rovnako však ešte má čo zlepšovať. … Klavirista Ondrej Krajňák je príkladom toho, ako môže hudobník počas niekoľkých ročníkov na súťaži neprofesionálov vyrásť z amatéra na profesionálneho hudobníka. Ako 11-ročný začínal na festivale v Žiline a ako dospelý hudobník vekom i zrelosťou prejavu sa sólovo prezentoval na Jazzových Vianociach. Obdivovať možno schopnosť zaplniť priestor bravúrnou klavírnou hrou, neuveriteľnú rytmickú presnosť ľavej ruky v polyrytmickom vedení hlasov. Zaujímavé sú tonálne vybočenia z témy  a disonancie (substituované akordické štruktúry) počas improvizácie.

Yvetta Kajanová

Infojazz č. 1/97, Jazzové Vianoce 1996, in: Hudobný život, roč. 29,  1997, č.1, s. 10.

1997

Názov: “Jazzové Vianoce 1997”, Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 12.-13. december 1997, Stredisko kultúry Vajnorská, Bratislava

Usporiadatelia:  Slovenská jazzová spoločnosť, SK Vajnorská

Počet prihlásených skupín: 8

Počet postupujúcich skupín do finále: 8

Porota: Matúš Jakabčic, predseda, Peter Lipa, Juraj Tatár, Stano Počaji, Bohumil Trnečka

Ocenenia:

Poď jesť (Nitra, Marek Kotry – p., Jaro Púčať – guit., Martin Žiak – basg., Jaro Čičo – dr.)  – Cena za presvedčivý kolektívny interpretačný výkon

Virus – Ľubomír Kianička (Žilina, keyb.) – Objav festivalu 

Jazzvisions (Tibor Berky basg., Attila Atlasz – guit., Pavel Botos, keyb., Adrián Ocsovay, dr.) – Cena za jednotný kolektívny interpretačný výkon

Big Band (Piešťany) – Cena za udržiavanie jazzovej tradície

Účastníci súťaže:

Jazzva (Martin Šimon – guit., Bratislava), Jako doma (Žilina), Big Band Piešťany, Adacta (Bratislava), Virus (Rajecké Teplice), Jazz Vision (Lučenec), Ondrej Krajňák Trio (Levice) a Poď jesť (Nitra)

Účinkujúci v nesúťažnej prehliadke vo večernom vystúpení:

v piatok: Elie Quintet; v sobotu: Zuzana Suchánková, PP Quartet, Duo Matúš Jakabčic a Juraj Bartoš (18.00 hod.)

1998

Názov: “Jazzové Vianoce 1998” Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 11.-12.12.1998, Kultúrne centrum Cultus-Nivy, Bratislava

Usporiadatelia:  Slovenská jazzová spoločnosť

Počet postupujúcich skupín do finále: 6

Porota: Matúš Jakabčic, predseda, Peter Lipa, Juraj Tatár, Juraj Griglák a Juraj Kalász

Ocenenia:

skupina Vírus (Žilina) – Laureát súťažnej prehliadky Nových tvárí slovenského jazzu a držiteľ hlavnej ceny

Vecné ceny

Pyranis Group (Levice) a bratislavské formácie Päť Jazz, Duo M. Suchomela a P. Markuljaka, Ondrej Krajňák Trio, Také oné

Ceny za inštrumentálne výkony

Martin Valihora (dr.), Róbert Vizvári (bass.), Marian Ševčík (dr.) a Ľubomír Šrámek (p.)

Účastníci súťaže:

Pavol Kováč, Tatrajazz, Hruška a iné ovocie, Elctric Plus, Ako Doma, Pyranis Group, Päť Jazz, Duo Suchomel a Markuljak, Ondrej Krajňák Trio, Také oné
V rámci festivalu vystúpila každý večer jedna profesionálna skupina.

1999

Názov: “Jazzové Vianoce ´99”, Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 10.-11. 12 1999, Kultúrne centrum NIVY, Súťažná ulica, začiatok vystúpení o 18:00 hod.

Počet postupujúcich skupín do finále: 9

Porota: Matúš Jakabčic – predseda poroty, Juraj Kalász, Oldo Petráš, Marián Jaslovský, Petyan Vahag (p., Arménsko)

Ocenenia:

Hot Sound Dixie Band (Žilina) – Cena za presvedčivý interpretačný výkon a žánrovú čistotu  

4 Quartet (Boris Čellár – guit., Bratislava) Cena za súhru a premyslenú koncepciu

Nothin´ But Swing (Banská Bystrica) – Laureát súťažnej prehliadky

Nothin´ But Swing (Banská Bystrica) Cena za presvedčivé sólové výkony  

Účastníci súťaže:

Piatok:                                                                  

Nothin´But Swing (Banská Bystrica, Klaudius Kováč – p., Róbert Ragan – bass., Peter Solárik – dr.)

Sextet (Piešťany, Táňa Brazdovičová – voc., Tomáš Daniška – guit., Ondrej Grúň – tr., Marek Mečiar – guit., Štefan Trgala – bass., Miro Hank – dr.)

Freak (Bratislava, Peter Lipa ml. – keyb., Pavol Smolka – bass., Miroslav Hank – dr.)

4 Quartet (Bratislava, Janko Demenčík – tensax., Boris Čellár – guit., B. Valanský – bassg., Csaba Csendes – dr.)

Sobota:

My sme sa zišli len tak (Lučenec, Miroslav Poprádi – sax., Július Lanštiak – p., Attila Atlasz – guit., Ladislav Kačány – bass., Andrej Ocsovai – dr.)

Quarts (Piešťany, Tomáš Gajlík – keyb., Ondrej Botek – guit., Marián Mišík – bass., Miro Hank – dr.)

Juliana Mraz (Bratislava, p., voc.)

Hot Sound Dixie Band (Žilina, Peter Mihál – trp., Marek Pastirik – cl., Norbert Ruman – trb., Peter Mečiar – bjo., Michal Rybár – tuba, Tomáš Gáll – dr.)

Dve skupiny boli vyslané na jazzový festival mladých skupín do 30. rokov do Španielska, vybratá skupina účinkovala na Bratislavských jazzových dňoch 2000 a jedna skupina dostala možnosť nahrať CD v Slovenskom rozhlase. Dňa 11. decembra 1999 sa o 16:00 sa v KC Nivy uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej jazzovej spoločnosti, ktoré sa podľa stanov SJS konalo každé dva roky. Na mieste sa vyberali členské príspevky za rok 1999. Členovia získali zdarma CD Ján Hajnal: Monk´s Tatra Dream, MF-SJS, 1999.

 

2000

Názov: “Jazzové Vianoce 2000”, Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: Koncertná sála – Slovenský rozhlas

Počet postupujúcich skupín do finále: 4

Porota: Matúš Jakabčic, predseda

Ocenenia:

El Gaucho (Bratislava, Peter Lipa ml. – p., Janko Lehotský – bass., Mirko Hank – dr.) – Hlavná cena

Onyx Band (Piešťany, Tomáš Gajlík – p., Ján Gajlík – bass., Miro Hank – dr.)

Cena za presvedčivý výkon 

Miroslav Hank (dr.) – Cena za inštrumentálny výkon

Účastníci súťaže:

Jazz School Quintet (Prešov, Jaro Barník – trúbka, Mário Garbera – altsax., Jana Bezeková – p., Igor Vladyka – bass., Jozef Krupa – dr.)

El Gaucho

Onyx Band

VVV TRIO (Prešov)

Účinkujúci v nesúťažnej prehliadke vo večernom vystúpení:

Gabo Jonáš Band, Anna Lauvergnack (voc., Taliansko)

Súťažná prehliadka s niekoľkoročnou tradíciou vzhľadom na úroveň prihlásených účastníkov vybrala nakoniec len 4 skupiny, ktoré vystúpili v jeden deň. Ocenené skupiny mali možnosť zúčastniť sa na ďalších festivaloch, ktoré v spolupráci s inými organizátormi usporadúvala Slovenská jazzová spoločnosť. Na záver súťažného večera vystúpila talianska speváčka Anna Lauvergnack so sprievodom Gabo Jonáš Band.

2001

Názov: “Jazzové Vianoce 2001”, Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 8.12.2001, Slovenský rozhlas

Počet postupujúcich skupín do finále: 7

Porota: Matúš Jakabčic, predseda

Ocenenia:

Fuse Jazz – Laureát festivalu

Swing Trio (Stano Palúch – vi.), niektorí sólisti a jednotlivci (?)

Účastníci súťaže:

Súťažná prehliadka od 14:00 hod., vstup voľný

Swing Trio (Lučenec), Šamovi Tovariši (Martin), Hanka Gregušová (Bratislava), Fuse Jazz  (Trnava, Michal Bugala – guit., Eugen Vizváry – keyb., Juraj Gregorík – bass., Štefan Bugala – dr.), Klee (Žilina), Divné Semená (Skalica), Direct Out (Bratislava)

Účinkujúci v nesúťažnej prehliadke vo večernom vystúpení:

20:00 hod., vstup voľný

Matúš Jakabčic a jeho hostia

Matúš Jakabčic (guit.), Juraj Bartoš (tr., krídlovka), Rado Tariška (altsax.), Gabriel Jonáš (p.), Peter Preložník (keyb.), Juraj Griglák (dbass, bassg.), Oldo Petráš (dr.)

Skupinám bol poskytnutý čas 25 min. na prezentáciu. Ich účinkovanie bolo nahrávané a zaradené do vysielania Slovenského rozhlasu. Laureátom festivalu sa stala kapela Fuse jazz z Trnavy, ktorá sa v priebehu roka 2002 zúčastnila niektorých vybraných festivalov ako napríklad Bratislavské jazzové dni, festivalu v Uherskom Hradišti ako reprezentant Slovenskej jazzovej spoločnosti.

 

2002

Názov: súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 30.11.2002, Slovenský rozhlas

Počet postupujúcich skupín do finále: 5

Porota: Matúš Jakabčic, Peter Lipa, Gabriel Jonáš, Marian Jaslovský, Jozef Brisuda

Ocenenia:

Robert Rovina & J.F.R. – Cena za individuálny výkon

Band Of Groove (Levice, Lučenec) – Objav roka

J.F.R. (Košice) – Cena za kolektívny výkon

Účastníci súťaže:

Band of Groove (Levice, Lučenec, Tibor Borský – bass., Tomáš Šprlák – guit., Juraj Gergely ml. – dr.)

Duo Róbert Rovina a Attila  Tverďák   (Košice, guit.)

Aprílové Počasie Radovan Vrška (guit.), Roland Kánik (keyb.), Ivan Kormaňák st. (bass.), Ivan Kormaňák ml. (dr.), Peter Cagaň (perc.)

Hermetic Art Society  (Bardejov, Jana Bezeková – p., Bohdan Fedor – dbass., Jozef Krupa – dr.)

J.R.F.   (Košice, Dionýz  Zsiga – keyb., Róbert Rovina – guit., Slavomír Šimko – bass., Radovan Iglody – dr.)

Účinkujúci v nesúťažnej prehliadke vo večernom vystúpení:

20:00 Ondrej Krajňák Trio (Ondrej Krajňák – p., Juraj Griglák – bassg., Majo Ševčik – dr.)

Slovenský rozhlas udelil Cenu Slovenského rozhlasu a skupine poskytol možnosť nahrávania v štúdiách SRo na náklady inštitúcie.

2003

Názov: súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 7. decembra 2003, Slovenský rozhlas

Počet postupujúcich skupín do finále: 4

Porota: Matúš Jakabčic, Peter Lipa, Juraj Griglák, Marian Jaslovský, Marián Švečík, Ľubomír Šrámek a Radovan Tariška

Ocenenia:

Time For Jazz (Bratislava) – Cena za štýlovo čistý jazzový prejav a presvedčivé inštrumentálne výkony

Sisa´s Food (Bratislava) – Cena za kreativitu vo vlastnej tvorbe

Účastníci súťaže:

Time For Jazz (Vladimír Máčaj, Ján Oriško, Michal Ragáč, Rajmund Kákoni), Sisa´s Food (Sisa Michalidesová – fl., Andrej Hruška – guit., Milan Mikulášových – bass., Boris Brna – dr.), Doubletake (Táňa Brázdovičová – voc., Andrej Hank – sax., Roland Kánik – p., Milan Fraňo – guit., Marek Mečiar – bass., Braňo Gašpar – dr.), Last Minute (Milan Klenovský – guit., Martin Kalinka – bass, Ján Turoň – dr.)

2004

Názov: Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: Slovenský rozhlas, Štúdio č.5, 5.12.2004

Počet postupujúcich skupín do finále: 5

Porota: Matúš Jakabčic, predseda, Peter Lipa, Marian Jaslovský, Radovan Tariška, Ľubomír Šrámek, Majo Ševčík, Juraj Griglák

Ocenenia:

Nikolaj a jeho družina – Cena za nápadité aranžmány

Jazzpresso Q. – Cena za jazzový prejav

Mikuláš Hudák (tensax., skupina Jazzpresso Q.) – Cena za inštrumentálny výkon

Adrián Harvan (altsax., skupina Jazzpresso Q.) – Cena za inštrumentálny výkon

Los Remedios – Cena za koncept a presvedčivú interpretáciu

Účastníci súťaže:

Jazzpresso Q. (Prešov)

NWABIS (Nitra)

Nikolaj a jeho družina (Bratislava, Nikolaj Nikitin – sax.)

Los Remedios (Bratislava)

Dušan Zatroch (Bardejov, dr.) – mimo súťaž

Každý súťažiaci mal k dispozícii 20 minút na prezentáciu.

2005

Názov: Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 4.12.2015, Slovenský rozhlas, Štúdio č. 5

Počet postupujúcich skupín do finále: 6

Porota: Matúš Jakabčic, Peter Lipa, Juraj Griglák, Marcel Buntaj, Radovan Tariška, Marián Jaslovský, Gabriel Jonáš, Ľubomír Šrámek

Ocenenia:

Pavlína Morvayová (Bratislava) – Cena za mimoriadny interpretačný výkon a muzikalitu Happy Four Friends (Žilina, Lukáš Cintula – p., Marek Pastírik – sax., Matej Vrábel – bass., Peter Kurilla – dr.) – Cena za jazzový prístup

David Kollar (Prešov) – Cena za inštrumentálny výkon

Eduardo Borsuci in Optima Forma (Brezno, Radovan Černák – bassg., Dušan Černák – dr.) – Cena za presvedčivý výkon

Zuzana Vlčeková (Prievidza) – Cena za vokálny výkon, 5.000-Sk.

Juicy Beats (Bratislava) – Cena za vokálny výkon, 4.000-Sk.

Účastníci súťaže:

Happy Four Friends (Žilina)

Zuzana Vlčeková (Prievidza, voc.)

D.K. Band (Prešov, David Kollar – guit., Daniel Špiner – p., Viliam Cicoň – bass., Peter Manik – dr.)

Juicy Beats (Bratislava, Ján Bocko)

Pavlína Morvayová (Bratislava, fl. + guit.)

Eduardo Borsuci in Optima Forma (Brezno)

 

Každý súťažiaci dostal symbolický honorár a mal k dispozícii cca 30 min. na prezentáciu.

Od rána prebiehali na mieste zvukové skúšky, aby následne o 14.00 hod. začala súťažná prehliadka, ktorú moderoval Peter Lipa. Súťažné kapely sa predstavili v 30 – 35 minútových blokoch. Odborná porota sa poradila a nasledovala asi 2 hodinová diskusia poroty so zúčastnenými kapelami, kde sa jednotlivo analyzovalo ich účinkovanie. Každý člen odbornej poroty povedal svoj názor na vystúpenie kapely a aj jednotlivcov. Slovenský rozhlas urobil zo súťažného koncertu zvukové záznamy, ktoré boli neskôr aj odvysielané a každá súťažiaca kapela obdržala nahrávku svojho účinkovania na zvukovom nosiči. Štúdio 5 Slovenského rozhlasu bolo takmer plné. Po minulých skúsenostiach sme upustili od vyberania vstupného, preto bol vstup na súťažnú prehliadku voľný. Odborná porota bola zostavená tak, aby každý zúčastnený nástroj na súťaži mal svoje zastúpenie aj v porote. Súťažná prehliadka NTSJ má obrovský význam, hlavne z hľadiska zdokumentovania mladých kapiel na Slovensku, ktoré sa venujú jazzu. Spravidla sa odpisuje všetkým prihláseným kapelám, aj kapelám, ktoré nepostúpili do finále. Matúš Jakabčic, ako predseda poroty, im vysvetlí prečo “ešte” nie sú zrelí na účasť v súťažnej prehliadke a v čom by mali na sebe popracovať. Veľký význam pre súťažiace kapely má hlavne tzv. „beseda” poroty a súťažiacich, kde sa odborne dopodrobna rozoberajú jednotliví súťažiaci. Táto súťažná prehliadka je vynikajúcou príležitosťou upozorniť na seba. Ak kapely dosahujú požadovanú úroveň, SJS sa im ďalej snaží pomáhať, odporúča ich na účinkovanie na jazzových festivaloch a podobne.

Písomný záznam z priebehu konania podujatia k dispozícii na sekretariáte Slovenskej jazzovej spoločnosti.

Po prenesení podujatia zo Žiliny do Bratislavy v roku 1996, prvých desiatich ročníkov v Žiline, ďalších desiatich v Bratislave, sa ukázali zrelé výsledky úsilia o podporu amatérskej jazzovej bázy počas organizovania dvadsiatich ročníkov. Touto súťažnou prehliadkou prešlo do roku 2005 mnoho významných etablovaných osobností slovenského jazzu, ktoré tu úplne po prvý raz rezonovali ako budúci profesionálni umelci. Za uplynulých dvadsať rokov z nich spomeňme také mená ako Martin Valihora, Juraj Tatár, Štefan a Michal Bugalovci, Marcel Buntaj, Mária Bundová, Boris Čellár, Ján Demenčík, Hanka Gregušová, Milo Suchomel, Ľubomír Šrámek, Roland Kánik, Klaudius Kováč, Ondrej Krajňák, Peter Lipa ml., Tomáš Gajlík, Sisa Michalidesová, Róbert Ragan, Peter Solárik, Jana Bezek, Robert Vizvári, Marian Ševčík, Stano Palúch. Z nich tí, ktorí sa na scéne etablovali, sa prizývali do poroty v ďalších ročníkov podujatia Nové tváre slovenského jazzu. Ďalšie osobnosti sa objavili v nastupujúcej dekáde do roku 2016 – Zuzana Mikulcová, Martin Uherek, Lukáš Oravec, Ľudmila Štefániková, Jakub Tököly, Katka Ščevlíková, Juraj Schweigert, Sisa Fehérová… Hlavní víťazi súťažnej prehliadky spravidla účinkovali nasledujúci rok na hlavnom pódiu festivalu Bratislavské jazzové dni. Na súťaži sa často objavovali aj účastníci jazzového workshopu – Letná jazzová dielňa, ktoré rovnako ako Nové tváre slovenského jazzu organizovala Slovenská jazzová spoločnosť.

 

2006

Názov: Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 17.12.2006 , DK Nivy

Počet prihlásených skupín: 12

Počet postupujúcich skupín do finále: 6

Porota: Matúš Jakabčic, predseda, Peter Lipa, Jozef Brisuda, Dušan Húščava, Marián Jaslovský, Oldo Petráš a Ľubomír Šrámek

Ocenenia:

Young Jazz Session (Prešov) – Cena za najlepší pomer výkon voči veku
S.M.O.G. (Sereď) – Cena za presvedčivý výkon
Lazy Poets (Košice, Žilina) – Cena za sugestívnu atmosféru
All Jazz Band (Prešov) – Cena za kolektívny výkon
Samuel Bánovec (p.) – Cena za presvedčivý výkon
Pavol Borbély (guit.) – Cena za inštrumentálny výkon
Lukáš Oláh (bass.) – Cena za inštrumentálny výkon
Tatiana Hicová (voc.) – Objav festivalu
Pavol Šarišský (dr.) – Objav festivalu (mal iba 12 rokov!)

Účastníci súťaže:

Young Jazz Session (Prešov)

All Jazz Band (Prešov)

klavirista Samuel Bánovec (Dolné Sŕnie)

Lazy Poets (Košice, Žilina)

Duo Marta Viteková – Samuel Bánovec (Nové Mesto nad Váhom-Dolné Sŕnie)

S.M.O.G. (Sereď)

 

2007

Názov: Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 1.12.2007, Konzervatórium v Bratislave, Tolstého ul. 11

Počet prihlásených skupín: 10

Počet postupujúcich skupín do finále: 5

Porota: Matúš Jakabčic, predseda, Dušan Húščava, Peter Lipa, Ľubomír Šrámek, Marián Jaslovský, Jozef Brisuda, Oldo Petráš

Ocenenia:

Zoltán Kovács (Fiľakovo, p.) – Cena za najlepší inštrumentálny výkon
Michal Balla (tensax., Balla – Železnák duo, Sereď) – Cena za muzikálny výkon
Ákos Benkó (dr., Just In Time) – Cena za inštrumentálny výkon
Just In Time (Levice) – Cena za presvedčivý kolektívny výkon

Smooth Company (Košice) – Cena za kompaktný výkon
Tibor Dragon Trio (Košice) – Cena za zvládnutie náročného jazzového repertoáru

Účastníci súťaže:

Just In Time (Levice), Balla – Železňák duo (Sereď), Tibor Dragon Trio (Košice), Zoltan Kovács (Fiľakovo), Smooth Company (Košice)

Najpresvedčivejší výkon podal sólový klavirista Zoltán Kovács, ktorý je aj najďalej v rámci ovládania jazzového jazyka spomedzi všetkých účinkujúcich. Jeho vystúpenie bolo veľmi pestré a veľmi pôsobivé. Ďalej zaujala skupina Just In Time z Levíc, pretože podala presvedčivý kolektívny výkon. Bubeník Ákos Benkó z tejto formácie získal cenu za inštrumentálny výkon. Príjemne prekvapila skupina Smooth Company z Košíc so svojím smoth jazzom, takisto Balla – Železňák Duo a tiež aj Tibor Dragon Trio z Košíc. Celkový rozpočet na ceny bol 60 000.-Sk.“

 

2008

Názov: Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 30.11.2008, divadlo Astorka

Počet prihlásených skupín: 17

Počet postupujúcich skupín do finále: 10

Porota: Matúš Jakabčic, predseda poroty, Martin Gašpar, Marcel Buntaj, Ľubomír Šrámek, Radovan Tariška, Marián Jaslovský

Ocenenia:

Martin Uherek Quartet (Banská Bystrica) – Cena za štýlovú interpretáciu jazzovej tradície
The Illusions Trio (Michalovce) – Objav súťaže
Árpi  Farkaš Quartet (Rožňava) – Cena za presvedčivý skupinový výkon
Swingless  (Nitra) – Cena za udržiavanie big bandovej tradície
Jazz Sound (Veľké Kapušany) – Cena za kolektívny výkon
Rastislav Kordík (Banská Bystrica, Kam Tam Trio) – Cena za najlepšiu kompozičnú prácu
Zsolt Csókás (Štúrovo, Jazzhibition) – Cena za presvedčivý inštrumentálny výkon
Peter Palaj (Banská Bystrica, Martin Uherek Quartet) – Objav súťaže
Zsolt Botoš (Lučenec, Zsolt Botoš Trio) – Cena za presvedčivý inštrumentálny výkon
Róbert Ragan (Banská Bystrica, Martin Uherek Quartet) – Cena za inštrumentálny výkon
Michal Fedor (Michalovce, The Illusions Trio) – Cena za inštrumentálny výkon

Účastníci súťaže:

Árpi Farkaš Quartet (Rožňava), Gitarové duo Havlík a Turza (Banská Bystrica), Swingless (Nitra), Kam Tam Trio (Banská Bystrica), Jazz Sound (Veľké Kapušany), Zsolt Botoš Trio (Lučenec / Liptovský Mikuláš), The Illusions Trio (Michalovce), Pathetic Hypermarket Band (Bratislava), Jazzhibition (Štúrovo), Martin Uherek Quartet (Banská Bystrica), Dušan Vančo & his computer band, Katarína Koščová & band (Prešov), Árpi Farkaš Quartet (Rožňava), Big Band  (Bánovce nad Bebravou), Damial (Levice), Paralela  (Bratislava), Blue Berry Band, Continental (Nitra), Young jazz session

 

2009

Názov: Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 29.11.2009, Nu Spirit Club

Počet prihlásených skupín: 17

Počet postupujúcich skupín do finále: 10

Porota: Matúš Jakabčic, predseda poroty, Peter Lipa, Martin Gašpar, Marcel Buntaj, Gabriel Jonáš a Marián Jaslovský

Ocenenia:

Duo Zuzana Mikulcová – František Krtička (Rimavská Sobota, voc., p.) – Hlavná cena
Veronika Adamicová (Trenčín, cimbal) – Cena za kompozíciu a presvedčivý výkon
Punk hard jazz trio (Bratislava, Vladimír Miklaš – guit., Michal Baňas – bass., Vojtech Geleta – dr.) – Cena za kompozíciu, interpretačný výkon a vlastný tvorivý prístup
J.A.M. (Prešov, Samuel Marinčák – guit., Michal Arvay – bass., Pavol Šarišsky – dr.) – Cena za kolektívny výkon
Barsco Quartet (Košice, Jano Horňák – guit., Matúš Pavlik – p.,Vladok Čekan – bass., Marek Sarvaš – dr.) – Cena za kolektívny výkon a vlastné kompozície

Účastníci súťaže:

Barsco Quartet (Košice), Bratislava Soft Jazz Duo (Prievidza, Kremnica), J.A.M.  (Prešov), Ladislava Maníčková (Lipany, voc.), Pavol Sekeráš (Zákamenné /pri Námestove), Punk hard jazz trio (Bratislava), Veronika Adamicová (Trenčín), Zuzana Mikulcová (Rimavská Sobota)

Finále súťaže Nové tváre slovenského jazzu sa uskutočnilo v čerstvo otvorenom bratislavskom Nu Spirit klube v nedeľu poobede. Finále sa zúčastnilo len 8 skupín, 2 z pôvodne vybratých formácií kvôli chorobe nevystúpili.

2010

Názov: Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 28.11.2010, Nu Spirit Club

Počet prihlásených skupín: 18

Počet postupujúcich skupín do finále: 6

Porota: Matúš Jakabčic, predseda, Peter Lipa, Ľubomír Šrámek, Marián Ševčík, Štefan Bartuš a Marián Jaslovský

Ocenenia:

Ester Wiesnerová (Partizánske, voc.) – Objav festivalu
Skupina Jazzster (Trnava) – Cena za vlastnú tvorbu v štýle fusion music
Skupina Sang Nomád (Zlín, Nové Zámky) – Cena za kolektívny výkon v štýle etno jazz
Unknown Artist Trio (Bratislava) – Cena za vlastnú tvorbu a presvedčivý kolektívny výkon
Duo Béreš & Švidraň (Žilina, Liptovský Mikuláš) – Cena za mimoriadny výkon v duu
Tököly Trio (Banská Bystrica) – Cena za presvedčivé inštrumentálne výkony v jazzovom duchu

Účastníci súťaže:

Béreš & Švidraň Duo (Liptovský Mikuláš)
Sang Nomád (Nové Zámky, Zlín)
Jazzster (Trnava)
Tököly Trio (Banská Bystrica)
Unknown artists (Bratislava)
Ester Wiesnerová (Partizánske)

Úroveň súťaže bola veľmi vyrovnaná a z tohto dôvodu porota neudelila cenu za individuálny hudobný výkon, keďže výborných sólistov bolo veľa. Objavom festivalu sa stala len 16-ročná speváčka Ester Wiesnerová z Partizánskeho. Vystúpila v sprievode svojej matky a presvedčila čistou intonáciou, príjemnou farbou a vrodenou muzikalitou. Ako cenu získala účasť na Letnej jazzovej dielni. Mimoriadnym prekvapením bolo gitarové Duo Nikolas Béreš a Šimon Švidraň (Žilina, Liptovský Mikuláš). Napriek veľmi nízkemu veku (18 rokov) sa obaja hudobníci prezentovali ako nekompromisní profesionáli s nadhľadom a získali Cenu za mimoriadny výkon v duu. Skupina Sang Nomád zo Zlína a Nových Zámkov zahrala atraktívnu world music s výrazným jazzovým vplyvom. Akordeonista Vojtech Szabo a spevák Roland Hamaj Oslnili rovnako ako aj sólový gitarista Jan Janík – získali Cenu za kolektívny výkon v štýle etno jazz. Skupine Jazzster z Trnavy porota udelila Cenu za vlastnú tvorbu vo fusion, keď sa prezentovali dynamickými a sviežimi skladbami. Bratislavská skupina Unknown Artist Trio predviedla hráčsky náročný a kompozične prepracovaný moderný jazz s vynikajúcimi výkonmi všetkých zúčastnených. Získala Cenu za vlastnú tvorbu a presvedčivý kolektívny výkon. No a napokon Tököly Trio z Banskej Bystrice obdržalo Cenu za presvedčivé inštrumentálne výkony v jazzovom duchu. Hudba skupiny odráža úctu k bebopovej jazzovej tradícii a jej jazyk je veľmi presvedčivý.

2011

Názov: Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 27.11.2011, Nu Spirit Club

Počet prihlásených skupín: 17

Počet postupujúcich skupín do finále: 6

Porota: Matúš Jakabčic, predseda poroty, Peter Lipa, Gabriel Jonáš, Juraj Griglák, Radovan Tariška a Štefan Bugala

Ocenenia:

Ľuboš Brtáň (Liptovský Mikuláš) – Cena za presvedčivý inštrumentálny výkon

Jana Gavačová (Bratislava, voc.) – Cena za štýlovú interpretáciu klasického štandardného repertoáru

Alžbeta Turčányiová  (Žilina, voc.) – Objav festivalu

Fat BreakFast (Topoľčany) – Cena za kolektívny výkon

Sisterhood of Klangpedal (Hlohovec) – Cena za nekonvenčný prístup k hudobnému materiálu

Hogo Fogo Jazz Quartet (Martin) – Cena za inštrumentálny výkon, Slovenská jazzová spoločnosť udelila cenu celej kapele – účasť na Letnej jazzovej dielni 2012

Účastníci súťaže:

Fabian Supancic trio (Liptovský Mikuláš, Luboš Brtáň – guit., Fabian Supancic – org., Roland Hanslmeier – dr.)

Sisterhood of Klangpedal (Hlohovec, Tomáš „Trucci“ Bihári – dr., Tomáš „Ťapo“ Váry – bass., Matej Mikloš – keyb.)

Alžbeta Turčányiová (Žilina, voc. + p.)

Duo Gavačová – Miko (Bratislava, Valér Miko – p., Jana Gavačová – voc.)

Fat BreakFast (Topoľčany, Braňo Schwarz – guit.,  Dodo Madola – bass., Majo Grznár – dr.)

Hogo Fogo  Jazz Quartet (Martin, Juraj Glonek – alt. + tensax., Marko Salíni – p., Martin

Petro – bass., Matej Richtarčík – dr.)

2012

Názov: Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 25.11.2012, Nu Spirit Club

Počet prihlásených skupín: 22

Počet postupujúcich skupín do finále: 9

Porota: Matúš Jakabčic, Peter Lipa, Lucia Lužinská, Štefan Bugala, Milo Suchomel, Tomáš Gajlík a Juraj Kalász

Ocenenia:

Lukáš Oravec (tr.) – Cena za presvedčivý interpretačný výkon

Lukáš Oravec kvartet – Cena za zrelý kolektívny výkon

Katka ŠčevlíkováObjav roka

Šimon Švidraň – Cena za vlastnú tvorbu a inštrumentálny výkon

Ľudmila Štefániková a Martin Kapusník – Cena za interaktívny interpretačný výkon

Fats Jazz Band – Cena za kolektívnu štýlovú interpretáciu

Účastníci súťaže:

Fats Jazz Band (Bratislava), Ľudmila Štefániková a Martin Kapusník duo (Bratislava), Lukáš Orave Quartet (Žilina), Šimon Švidraň Group (Žilina), Fake Mustache (Myjava), Swing That String (Bratislava), Lucia Radecká (Michalovce), Duo Ščevlíková & Zajaček (Bratislava, Palvecký Štvrtok), Jerguš Oravec (Trenčín)

Podľa názoru predsedu poroty, Matúša Jakabčica, bol tento ročník prelomový vzhľadom na veľký záujem prihlásených skupín (22). Z nich sa v záverečnej koncertnej prehliadky zúčastnilo len sedem skupín. Oproti iným ročníkom stúpla aj kvalita interpretov a preto mala porota ťažkú úlohu pri hodnotení účinkujúcich.

2013

Názov: Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 1.12.2013, Nu Spirit Club

Počet prihlásených skupín: 21

Počet postupujúcich skupín do finále: 8

Porota: Matúš Jakabčic, predseda poroty, Štefan Bartuš, Ľubomír Šrámek, Erik Rothenstein, Štefan Bugala a Hanka Gregušová

Ocenenia:

Cena Soza:

Peter Korman (Banská Bystrica, skupina Nothing New Trio) – Cena za najlepšiu pôvodnú skladbu Blues For Monk

Ceny Hudobného Fondu:

Jakub Tököly (Banská Bystrica, Nothing New Trio) – Cena za pôvodnú skladbu Nothing New

Dajme TomuCena za pôvodnú skladbu Snežienky

Samuel Hošek – Cena za inovatívny prístup k tradičnému jazzu

Miloš Biháry (Trnava, Miloš Biháry Trio) – Cena za presvedčivý inštrumentálny výkon 

Juraj Valenčík (Nové Zámky, skupina Ľudo Kotlár Trio) – Cena za presvedčivý inštrumentálny výkon  

Skupiny

Dajme Tomu (Bratislava) – Cena za originálny hudobný koncept

Nothing New Trio (Banská Bystrica) – Cena za presvedčivý kolektívny výkon

Ľudo Kotlár Trio (Nové Zámky) – Cena za presvedčivý kolektívny výkon

Účastníci súťaže:

Samuel Hošek (Bratislava, Samuel Hošek – voc.,  Richard Šarkozi – p.), Tsunami Fusion  (Dolné Saliby), Grand Central Sextet  (Bratislava), Ľudo Kotlár trio (Nové Zámky), Miloš Biháry Trio (Trnava), Petra Humenanska (Prešov), Dajme Tomu (Bratislava), Nothing New Trio (Banská Bystrica, Jakub Tököly – p. Peter Korman – bass, Samuel Juráš – dr.)

 

 

2014

Názov: Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 30.11.2014, Nu Spirit Club

Počet prihlásených skupín: 10

Počet postupujúcich skupín do finále: 6

Porota: Peter Lipa, Daniel Čačija, Juraj Kalász, Matúš Jakabčic, Ľubomír Šrámek, Milo Suchomel a Martin Valihora

Ocenenia:

CHA BUD! – Cena za kolektívny výkon

Juraj Schweigert (ústna harmonika) – Cena za individuálny výkon a zrelý koncept 

Sisa Fehérová (voc.) – Cena za individuálny výkon a zrelý koncept

Kristián Kuruc (dr.) – Objav festivalu

Matej Lazár (keyb.) – Cena za kompozíciu Lulalu

Robert Ragan Jr. (dbass.) – Cena za individuálny výkon

Dominika Zdražilová (voc.) – Cena účasť na Letnej jazzovej dielni 2015

Účastníci súťaže:

Headmovers (Bratislava)

Juraj Schweigert & The Groove Time  (Bratislava)

Simona (Sisa) Fehérová (Košice)

Hi-Fly Trio (Banská Bystrica)

Sax, drums and jazz n roll (Košice)

Cha Bud! (Košice)

 

2015

Názov: Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 29.11.2015, Nu Spirit Club

Počet prihlásených skupín: 18

Počet postupujúcich skupín do finále: 8

Porota: Matúš Jakabčic, Peter Lipa, Miki Škuta, Radovan Tariška a Juraj Griglák

Ocenenia:

Ceny SOZA:

Peter Palaj (Zvolen, zo skupiny Peter Palaj Trio) – Cena za pôvodnú autorskú tvorbu

Filip Urda (Banská Bystrica, Especias) – Cena za pôvodnú autorskú skladbu Mustang

Ceny Slovenskej jazzovej spoločnosti:

Nikola Bankov (Bratislava, sax., Nikola Bankov Quintet) – Objav festivalu

Eva Halčinová  (Kežmarok, voc.) – Cena za individuálny výkon

Obaja získali bezplatnú účasť na Letnej jazzovej dielni 2016 (týždenný jazzový workshop)

Ceny Hudobného Fondu:

Andrej Farkaš (Levice, p.) – Cena za sólový výkon

Peter Palaj (Zvolen, guit., Peter Palaj Trio) – Cena za sólový výkon

Filip Urda (Banská Bystrica, akordeón, zo skupiny Especias) – Cena za presvedčivý inštrumentálny výkon

Peter Palaj Trio (Zvolen) – Cena za presvedčivý jazzový výkon

Skupina GrooveHub (Bratislava) – Cena za kolektívny výkon

Skupina SwingGang (Bratislava) – Cena za kvalitné kolektívne oživovanie jazzovej tradície

Na ďalšom ročníku súťaže Nové tváre slovenského jazzu porotcovia v odbornej diskusii zhodnotili vystúpenia súťažiacich. V diskusii vyjadrili svoje názory, upozornili ich na pozitívne a negatívne aspekty vystúpení, odporučili im prostredníctvom odborných rád ako ďalej pracovať, aby mohli pokračovať v rozvíjaní svojej profesionálnej kariéry. Ceny pri verejnej prezentácii odovzdávali Peter Lipa a Matúš Jakabčic. Hudobníci spolu s diplomami získali aj finančné odmeny.

2016

Názov: Súťažná prehliadka NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU

Termín a miesto: 27.11.2016, Nu Spirit Club

Počet prihlásených skupín: 15

Počet postupujúcich skupín do finále: 7

Porota: Matúš Jakabčic, predseda poroty, Peter Lipa, Juraj Griglák, Klaudius Kováč, Radovan Tariška, Marián Jaslovský

Účastníci súťaže:

Júlia Kozáková (Bratislava)

The sound trio (Rožňava)

Ľudové Mladistvá (Nové Mesto nad Váhom)

Attila Farkas (Kolárovo)

RCH (Bardejov)

Cimbal project – Ľubomír Gašpar (Banská Bystrica)

Jaroslav Remenár & Crew (Trnava, Senica)

Ocenenia:

Attila Farkas (p.) – Cena Nádej festivalu, účasť na Letnej jazzovej dielni 2017

Jakub Kačic (dr., Ľudové Mladistvá) – Cena za inštrumentálny výkon

Júlia Kozáková (voc.) – Cena Nádej festivalu, účasť na Letnej jazzovej dielni 2017

Ľubomír Gašpar – (cimbal, Cimbal Projekt) – Cena za inštrumentálny výkon a zaujímavé spracovanie folklóru

Martin Štefánik – (p., autor hudby, Ľudové Mladistvá) – Cena za originálne spracovanie slovenského folklóru

Ľudové Mladistvá – Cena za presvedčivý kolektívny výkon

Zsolt Farkas (p., The sound trio) – Cena objav festivalu a za mimoriadny inštrumentálny výkon

Cena SOZA: Ľubomír Gašpar (cimbal, Cimbal Project) – Za pôvodnú autorskú skladbu Yiddish Wedding

 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-14-0681.

 

Bibliografia:

BALÁŽOVÁ, Emília: Jazz v Žiline, dipl. práca, Fakulta prírodných vied, Katedra hudby, Žilinská univerzita, Žilina, 2009.

JASLOVSKÝ, Marián – LÁBSKA, Yvetta – ŠPANKO, Patrick: Jazzové profily 1986 – 1992. Slovenský hudobný fond, Bratislava, 1992.

JASLOVSKÝ, Marián: Neprofíci a profíci v Žiline: 6. Slovenský jazzový festival. In: Kultúrny život, roč. 27, 1993, č. 3, s. 13.

JASLOVSKÝ, Marián: Infojazz 1/93: Sypeme si popol na hlavu: Festivaly. In: Hudobný život, roč. 25, 1993, č. 9, s. 7.

KAJANOVÁ, Yvetta: Jazzové Vianoce 1996. In: Hudobný život, roč. 29,  1997, č.1, s. 10; č.1, 2004, s. 48.

KAJANOVÁ, Yvetta: Slovník slovenského jazzu. Národné hudobné centrum, Bratislava, 1999.

KAJANOVÁ, Yvetta: Slovenský jazz, kontexty a súvislosti. VUK, Bratislava, 2014.

LÁBSKA, Yvetta: Zrodil sa slovenský jazzový festival v Žiline. In: Rytmus, roč. XXXVII, 1986, č. 7, s. 24-25.

LÁBSKA, Yvetta: Džez v Žiline. In: Hudobný život, roč. 21, 1989, č. 12, s. 5.

LÁBSKA, Yvetta: Infojazz č. 1/94: Slovenská jazzová spoločnosť. In: Hudobný život, roč. 26, 1994, č. 4, s. 7.

LÁBSKA-KAJANOVÁ, Yvetta: Infojazz č. 4/94: Slovenská jazzová spoločnosť. In: Hudobný život, roč. 26, 1994, č. 23 – 24, s. 13.

LIPA, Peter: Súťažná prehliadka Nové tváre slovenského jazzu, In: Sme, blog, 10.11.2010, http://lipa.blog.sme.sk/c/247154/sutazna-prehliadka-Nove-tvare-slovenskeho-jazzu-2010.html

MATUŠINSKÝ, Milan: Na džezových dožinkoch. In: Smer, roč. 38, 1986, č. 124, s. 4.

MATUŠINSKÝ, Milan: Žilina vypĺňa generačné vákuá: O druhom Slovenskom jazzovom festivale. In: Smer, roč. 40, 1988, č. 145, s.4.

SITA: Súťažná prehliadka Jazzové Vianoce 97. In: Mesto.Sk, Nitra, 1997, 8, 12.

VACHOVÁ, Zuzana: Jazzové Vianoce. In: Infojazz, č. 1, 1998, s. 6.

http://www.skjazz.sk

http://www.jazz.sk/

http://www.sme.sk/c/2044651/z-koncertov.html#ixzz3ykiVrJh3

http://www.sme.sk/c/2174057/jazzove-vianoce-98.html#ixzz3ykfdosqL

http://www.sme.sk/c/2098443/z-koncertov.html#ixzz3ugUYnHDH

http://www.reporter24.sk/clanky/nove-tvare-slovenskaho-jazzu-2009-1/, reporter24.sk

Slovak Jazz Festival in Žilina, youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8dCYYotgj7w