Úvodník 1/2013

Milí čitatelia,

V apríli 2013 sa uskutočnila prvá jazzová konferencia na Slovensku. V priateľskej atmosfére sa tu stretli učenci zo Slovenska, Talianska, USA, Kanady, Rakúska, Nemecka, Poľska, Macedónska a Francúzska. Keďže rokovacím jazykom bola angličtina, postupne budeme uverejňovať jednotlivé príspevky z prednášok a rokovacích tém v slovenčine, aby sme rozširovali nové informácie ďalej. Ako prvé Vám prinášame texty o slovenskom jazze renomovaných teoretikov Yvetty Kajanovej, Ľubomíra Chalupku, Igora Wasserbergera a doktorandov katedry Hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Erika Dimitrova, Michala Baláža a Daniela Heviera. V závere tohto čísla je tiež krátka reportáž a recenzia z priebehu konferencie od Miroslava Bachura, študenta muzikológie.

Yvetta Kajanová