Redakčná rada

Šéfredaktorka: Yvetta Kajanová

Vedecký editor: Yvetta Kajanová

Výkonný redaktor: Michal Baláž, Zuzana Cenkerová, Zuzana Ben Lassoued

Redakčná rada: Jana Bartová, Marta Hulková, Ľubomír Chalupka, Yvetta Kajanová, Rűdiger Ritter, Lubomír Spurný, Vladimír Zvara, Marek Žabka, Igor Pietraszewski

Vydavateľ: Katedra muzikológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odborní recenzenti: Jana Bartová, Marta Hulková, Ľubomír Chalupka, Yvetta Kajanová, Rűdiger Ritter, Lubomír Spurný, Vladimír Zvara, Marek Žabka, Igor Pietraszewski