Musicologica 1/2008

Editorial 1/2008

Sorry, this entry is only available in Slovensky. Abstracts are available in English.

Posted in: Musicologica 1/2008 | Author: | E-mail | Website

Market Segmentation of the Sacred Music as a Result of the Separation of Sacred and Profane Environment

Sorry, this entry is only available in Slovensky. Abstracts are available in English.

Key words: , , , ,

Posted in: Music Systematics, Musicologica 1/2008, Rock Pop Jazz | Author: | E-mail | Website

Community Foundations in Slovakia

Pokúšame sa opísať činnosť komunitných nadácií na Slovensku a zdôvodniť ich význam pre fundraisingovú prax v oblasti kultúry. Komunitné nadácie boli, sú a budú neodmysliteľnou súčasťou života lokálnych komunít na celom svete. Naším cieľom  je okrem zdôrazniť potrebu zaoberať sa rolami a funkciami komunitných nadácií v oveľa vyššej miere. Ďalej sa venujeme vybranému nástroju komunitných […]

Posted in: Music Systematics, Musicologica 1/2008 | Author: | E-mail

World Music – a Product of the Music Industry or an Independent Music Style?

Sorry, this entry is only available in Slovensky. Abstracts are available in English.

Posted in: Music Systematics, Musicologica 1/2008, Rock Pop Jazz | Author: | E-mail

International Flamenco Festival in Bratislava

Sorry, this entry is only available in Slovensky. Abstracts are available in English.

Posted in: Music Systematics, Musicologica 1/2008, Rock Pop Jazz | Author: | E-mail

Smash Hit, Evergreen, Hit

Sorry, this entry is only available in Slovensky. Abstracts are available in English.

Posted in: Musicologica 1/2008, Rock Pop Jazz | Author: | E-mail

Managerial Background of Chanson Music in Slovakia

Sorry, this entry is only available in Slovensky. Abstracts are available in English.

Posted in: Music Systematics, Musicologica 1/2008, Rock Pop Jazz | Author: | E-mail

The Process of a New Title Creation

Sorry, this entry is only available in Slovensky. Abstracts are available in English.

Posted in: Music Systematics, Musicologica 1/2008 | Author: | E-mail