Úvodník 1/2013

Milí čitatelia, V apríli 2013 sa uskutočnila prvá jazzová konferencia na Slovensku. V priateľskej atmosfére sa tu stretli učenci zo Slovenska, Talianska, USA, Kanady, Rakúska, Nemecka, Poľska, Macedónska a Francúzska. Keďže rokovacím jazykom bola angličtina, postupne budeme uverejňovať jednotlivé príspevky z prednášok a rokovacích tém v slovenčine, aby sme rozširovali nové informácie ďalej. Ako prvé Vám prinášame texty o slovenskom jazze […]

Publikované: Musicologica 1/2013 |

Prienik jazzu do rôznych žánrov a subkultúr

Jazz ako univerzálny hudobný fenomén ovplyvnil niekoľko generácii a stále má schopnosť oslovovať nových poslucháčov a hudobníkov. Jazzová hudba bola vo svojich začiatkoch, okrem rôznych prejavov európskej tanečnej hudby, jediným žánrom populárnej hudby v podobe hot dance music a swingu. Pri jej rozširovaní a postupnom žánrovom štiepení sa stali dve zaujímavé veci. Jazz sa stal autonómnou […]

Publikované: Musicologica 1/2015, Rock pop jazz | Kľúčové slová: , , , , , |

Úvodník 1/2012

Milí čitatelia, predkladáme Vám novú problematiku z interdisciplinárnych vzťahov hudobnej sociológie, manažmentu a hudobnej fyziológie. Ide o práce externých doktorandov, Zuzany Balazsházyová – Ben Lassoued, Anny Hrindovej a absolventov katedry Hudobnej vedy, ktorí sa v minulom roku zúčastnili na súťaži Študentskej vedeckej konferencie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a zaznamenali úspech (Miroslava Jakabová, 2. miesto).  Recepciou hudby v dnešnej postmodernej dobe, […]

Publikované: Musicologica 1/2012 |

Úvodník 2/2015

Hudobné divadlo v priestore a čase Toto monotematické číslo časopisu musicologica.eu je venované problematike hudobného divadla v strednej Európe v 19. a 20. storočí. Ambíciou autorov jednotlivých príspevkov nebolo poňať vymedzenú tému synteticky, čo by bolo sotva možné vzhľadom na široké časové vymedzenie a koniec koncov aj na otvorenosť pojmu „stredná Európa“. Naším cieľom nebolo vyrozprávať celistvý […]

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 2/2015 |

Úvodník 1/2009

Milí čitatelia, ľudová hudba sa stáva v novom miléniu atraktívnym fenoménom. Tradičná hudba sa skúma ako národné bohatstvo krajiny a štátneho celku, ale aj ako hudba menšín, ktoré pestujú a rozvíjajú svoju kultúru akoby bez kontaktu s hudbou svojho pôvodného etnika. Oba typy hudobnej kultúry sa konfrontujú s fenoménom globalizácie, kde na jednej strane prebieha […]

Publikované: Musicologica 1/2009 |

Úvodník 2/2012

Milí čitatelia, v súčasnej hudbe sa zdá, že sú stále aktuálnymi otázky vzťahu minulosti a prítomnosti. Tak, ako bolo vždy zrejmé, že žiadna moderná hudba sa nezrodila bez historickej nadväznosti na predchádzajúci vývoj, o to viac si to uvedomujú súčasní umelci. Ak je ich kreativita skutočne seriózna, tak zasahuje do hlbokého alebo širokého prameňa možných zdrojov. Umelci v modernej  hudbe, alebo […]

Publikované: Musicologica 2/2012 |

Úvodník 1/2008

Milí čitatelia, už dlhšiu dobu sme pociťovali potrebu vytvorenia internetového priestoru pre zverejnenie výsledkov a problémových okruhov členov Katedry hudobnej vedy a ich spolupracovníkov. Išlo nám o oslovenie širšieho okruhu čitateľov a poslucháčov prostredníctvom muzikologického jazyka a súčasne o propagáciu seriózneho bádania a vedy. Keďže hranice štátov padajú, existencia národností a národov ako svojbytného aktéra […]

Publikované: Musicologica 1/2008 |

“Nehrám žiaden jazz” – O hudobnom štýle skupiny The Zawinul Syndicate

Je nám ľúto, táto položka je k dispozícii iba English. Abstrakty sú dostupné v angličtine.

Publikované: Musicologica 1/2014, Rock pop jazz | Kľúčové slová: , , , , |

K textom slovenských rockových skladieb

V dnešnom svete modernej piesňovej produkcie sa piesňový text najmä pod vplyvom skladieb z anglofónneho prostredia dostáva do úzadia. Príspevok sa pomocou stručného prieskumu pokúša zistiť, aké sú obľúbené slovenské rockové skladby dnešných mladých ľudí a či aj text zohráva úlohu v ich preferenciách. V prieskume dominovali skladby slovenských rockových kapiel Horkýže Slíže a Iné Kafe. Text piesne považujú účastníci […]

Publikované: Musicologica 1/2017, Rock pop jazz | Kľúčové slová: , , , |

Úvodník 1/2010

Milí čitatelia, jazzová hudba patrí k neodmysliteľnej súčasti slovenskej hudobnej kultúry. Keďže doteraz bolo vydaných z tohto tematického okruhu len málo príspevkov, pokúsime sa týmto vydaním Musicologica.sk aspoň čiastočne doplniť chýbajúci deficit v historickom bádaní o slovenskom jazze. Prvé dva príspevky Gergő Havadiho a Yvetty Kajanovej súvisia  s medzinárodným grantovým projektom Jazz im „Ostblock“ – […]

Publikované: Musicologica 1/2010 |

Konferencia: Európske jazzové osobnosti

Konferencia Európske jazzové osobnosti, 22-24. apríla 2013, Bratislava, Slovakia Jazz Appreciation Month Katedra hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, 814 99 Bratislava Výzva na zasielanie príspevkov Európske jazzové osobnosti Katedra hudobnej vedy FiF UK plánuje usporiadať medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch 22. – 24. apríla 2013. Konferencia bude zameraná na výskum jazzu […]

Publikované: Konferencia: Európske jazzové osobnosti |

Miles Davis – Od bebopu k hip hopu, Päťdesiate roky

Tonalita, ktorú začala v Európe spochybnovať druhá Viedenská škola Schönberga, Weberna a Berga, sa opäť silne upevňuje v americkej populárnej hudbe, zatiaľčo tonálne cítenie jazzu už aj s bebopovými prvkami (chromatizmy, bitonalita, sekundové súzvuky, rozpínanie foriem a štruktúr) sa ocitlo v kríze a nastupuje v 50. rokoch svoju vlastnú cestu; cestu, ktorá indikuje ďaľšie nové […]

Publikované: Musicologica 1/2016, Rock pop jazz | Kľúčové slová: , , , |

Úvodník 1/2011

Milí čitatelia, ponúkame Vám štvrtý ročník nového vydania muzikologického časopisu Musicologica v atraktívnejšej grafike a na novej európskej doméne. V tomto čísle pokračujeme s témami z oblasti jazzu, rocku a kultúrno-politického diania v období komunizmu. Keďže podrobnejšia sonda doteraz v medzinárodnom výskumnom tíme Jazz za železnou oponou (Rüdiger Ritter, Igor Pietraszewski) bola venovaná najstaršiemu žánru […]

Publikované: Musicologica 1/2011 |

Punk a nová vlna v krajinách Československa, Juhoslávie a Poľska

Pri nástupe punku a novej vlny v bývalých socialistických krajinách boli veľké rozdiely medzi možnosťami hudobníkov. Súviseli s odlišnou kultúrnou a politickou klímou v jednotlivých štátoch v období 1977 – 1989. Pokým hudobníci v Juhoslávii a Poľsku si dokázali uchrániť umeleckú slobodu, československí rockoví hudobníci zotrvávali v pozíciách undergroundu, boli súčasťou klubovej scény alebo prešli do oblasti pop music. Radikálny postoj v undergrounde […]

Publikované: Musicologica 1/2015, Rock pop jazz | Kľúčové slová: , , , , |

New Art

Je nám ľúto, táto položka je k dispozícii iba English. Abstrakty sú dostupné v angličtine.

Publikované: Musicologica 1/2012, Súčasná hudba | Kľúčové slová: , , , , , , |

Hodnota tradičného a progresívneho v jazzovom vývoji

Recently, two important syntheses on European jazz have been published: Eurojazzland:Jazz and European Sources, Dynamics, and Contexts by Luca Cerchiari, Laurent Cugny and Franz Kerschbaumer (2012); and Jazz behind the Iron Curtain by Gertrud Pickhan and Rüdiger Ritter (2009). The publications show the division of European jazz scenes between east and west, and they also […]

Publikované: Musicologica 1/2013, Rock pop jazz | Kľúčové slová: , , , , , , , |

Reflexia flamenca na Slovensku

In the second half of the 20th century flamenco – as flamenco nuevo – enjoyed great popularity in the world. Flamenco nuevo takes several impulses from pop music, in which the musical process concentrates around the chorus, and thus it changes its characteristics and becomes more accessible for the listeners of pop-music which enables its […]

Publikované: Musicologica 2/2012 | Kľúčové slová: , , , , , , |

Video a fotogaléria

Video Fotogaléria – Jazzová konferencia 2013  

Publikované: Konferencia: Európske jazzové osobnosti |

Divadelný – mestský – priestor: Urbánne komunikačné štruktúry v „strednej Európe“

Theater – City – Space: Urban Communication Structures in Central Europe As spaces of memory, the spaces of cities have been influenced in special ways by theater buildings. Theaters created particular urban spaces, and in Central Europe it was especially the implementation of new theater development by the Vienna atelier Fellner&Helmer which, through modular design […]

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 2/2015 | Kľúčové slová: , , , |

Ľudová ansámblová hudba na Slovensku náčrt historickej a typologickej stratifikácie

This contribution theme is historical evolution of ensemble music in Slovakia, instrumental groups, whose function, repertoire and interpretation style are based on folk musical tradition. At the same time these ensembles were impacted by music of other social classes like Aristocracy and baronage as well as by urban environment. On the background of the main […]

Publikované: Ľudová hudba, Musicologica 1/2009 |