Program medzinárodnej muzikologickej konferencie venovaný pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc. Programme of the International Musicological Conference Dedicated to the Memory of Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, CSc.

Program muzikologickej konferencie / The Programme of the conference (PDF)  |  Abstrakty / Abstracts (PDF) Abstrakt: Konferencia je zameraná na

Cesty šírenia tvorby Ph. de Monteho a J. Regnarta na území dnešného Slovenska počas 16. a 17. storočia

Ústrednou témou predloženej štúdie je recepcia tvorby dvoch významných hudobníkov vrcholnej renesancie, konkrétne Ph. de Monteho a J. Regnarta (činných