(Slovensky) Program medzinárodnej muzikologickej konferencie venovaný pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc. Programme of the International Musicological Conference Dedicated to the Memory of Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, CSc.

Der Beitrag ist leider nur in Slowakisch verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

(Slovensky) Rytmický sprievod kontrášov v Telgárte I. Pohyb ako kritérium klasifikácie a systematizácie modelov rytmického sprievodu

Der Beitrag ist leider nur in Slowakisch und Britisches Englisch verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

(Slovensky) Hugues Panassié Joachimovi Berendtovi: kritik ako „umelec“. Estetické debaty, sebapropagácia a marketingové stratégie

Der Beitrag ist leider nur in Slowakisch und Britisches Englisch verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

(Slovensky) Výskum v oblasti muzikoterapie s drobnohľadom detí so zdravotným znevýhodnením, najmä detí s poruchami autistického spektra

Der Beitrag ist leider nur in Slowakisch und Britisches Englisch verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.