Etnografický výskum alternatívnej hudobnej scény v Bratislave

Abstrakt:

Táto štúdia sa venuje etnografickému výskumu alternatívnej hudby v Bratislave od novembra až do decembra 2014. Pre naše pozorovanie sme vybrali dva hudobné kluby v Bratislave, ktoré neustále propagujú alternatívne skupiny: Majestic Music Club a British Rock Stars Club. Etnografický výskum bol zameraný na tri vystúpenia: koncert Wayne Hussey v British Rock Stars Club a na vystúpenie skupiny Lamb a Laibach v Majestic Music Club. Hlavným cieľom nášho výskumu bolo lepšie pochopenie hudobnej kultúry alternatívnej hudby alebo indie scény. Hlavnou metódou bola analýza vzťahov alebo komunikácia medzi obecenstvom a hudobníkmi ako proces vzájomných subjektívnych reakcií a reflexií.