facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Publikované: Musicologica 1/2019, Súčasná hudba | Streda, 1. máj 2019, 08:22

Autor: | E-mail

Povojnová hudobná moderna na Východe a Západe

Abstrakt:

Predmetná štúdia načrtáva, akú úlohu zohrali modernistické hudobné techniky v povojnovom období. Menovite sa zaoberá symbolickou funkciou, ktorú tieto techniky nadobudli v komunistických krajinách. V prípade jednej mimoriadne vplyvnej modernistickej hudobnej techniky ďalej opisuje viacero príčin pre jej obľúbenosť medzi skladateľmi povojnového obdobia, a porovnáva jej využitie v hudobnej praxi na Východe, resp. Západe.

Kľúčové slová: , , , ,