Vznik nordického konceptu ako predstupeň európskej jazzovej emancipácie a Slovensko – škandinávske väzby (1950 – 1970)

The jazz trends in the early 1950s showed that the concept of American cool jazz was inspirational for the Swedish