Hugues Panassié Joachimovi Berendtovi: kritik ako „umelec“. Estetické debaty, sebapropagácia a marketingové stratégie

Autor sa zaoberá vznikom jazzovej kritiky začiatkom 20. a 30. rokov vo Francúzsku, USA, Taliansku a Nemecku. Porovnáva také osobnosti