Melomani a Yosuke Yamashita Trio

Abstrakt:

Táto esej pojednáva o skupine Melomani a Yosuke Yamashita Trio z historického uhla pohľadu: represálií komunistického režimu a sociálneho trendu riešeniu problémov nenásilnou cestou až k avant-garde, slávnych postáv z týchto skupín – dvoch klaviristov, Krzysztofa Komedu a Yosuke Yamashitu, rovnako ako aj charakteristiká ich skladieb – melanchóliu a hystériu. Dve odlišné jazzové kapely sa prezentovali v dvoch odlišných krajinách, čo poukazuje na schopnosť jazzu vyvíjať sa rôznymi smermi v tom istom čase. Dá sa povedať, že jazz má vnútornú flexibilitu alebo inými slovami – rôzne možnosti vylepšovania, takže jazz je akceptovaný a milovaný aj spoza národného rámca.