Hudba Michelle Gurevich ako spojenie medzi východom a západom

Abstrakt:

Analýza hudby Michelle Gurevich je pokus aktualizovať alebo rozšíriť tému o korelácii hudby Východu a Západu. Vzťah alebo protiklad medzi západnými a východnými spoločnosťami v tejto štúdii je znova precíznejšie definovaný prostredníctvom popularity západných hudobníkov indie scény na územiach bývalých východoeurópskych a stredoeurópskych krajín. Hudba Michelle Gurevich je súčasťou inidie scény, často opisovaná ako slowcore rock a lo-fi pop. Ruský alebo slovanský pôvod je významným momentom v hudobnom diele Gurevich, ktorá začínala v Kanade. Tam sa objavil pocit, vynárajúci sa v jej zmysloch a podvedomí, vyplývajúci z jej ruského pôvodu a života v západnom štáte, že umelkyňa nepatrí do tejto kultúry. „Pocit, že  nepatrí do západného sveta“ bol hlavnou tézou pre analýzu hudby Michelle Gurevich ako spojenia medzi Východom a Západom.