Archív autora

Spiritualita v slovenskom rape Kali, Majk Spirit, Rytmus, Suvereno

Predmetom výskumu tejto štúdie je analýza fenoménu spirituality v slovenskej rapovej hudbe. Štúdia je rozdelená na dve hlavné časti. V prvej podávame stručný úvod do problematiky spirituality a rapovej hudby v zahraničí. Ústrednou témou je problematická definícia spirituality a jej pluralitný, synkretický a ambivalentný charakter v rape. V druhej časti skúmame spirituálne alúzie v podobe tém, myšlienok či motívov s cieľom poskytnúť prvú sondu tejto […]

Kľúčové slová: , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2018, Rock pop jazz | Autor: | E-mail