Rytmický sprievod kontrášov v Telgárte I. Pohyb ako kritérium klasifikácie a systematizácie modelov rytmického sprievodu

Štúdia prezentuje výsledky analýzy harmonicko-rytmického sprievodu v tradičných sláčikových hudbách v obci Telgárt (okr. Brezno, región Horehronie) s dôrazom na jeho rytmickú štruktúru.