Archív autora

Úvodník 2/2015

Hudobné divadlo v priestore a čase Toto monotematické číslo časopisu musicologica.eu je venované problematike hudobného divadla v strednej Európe v 19. a 20. storočí. Ambíciou autorov jednotlivých príspevkov nebolo poňať vymedzenú tému synteticky, čo by bolo sotva možné vzhľadom na široké časové vymedzenie a koniec koncov aj na otvorenosť pojmu „stredná Európa“. Naším cieľom nebolo vyrozprávať celistvý […]

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 2/2015 | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Hľadanie zmyslu opery: Osudy „nemŕtveho“ umeleckého druhu v Bratislave*

Searching for Opera’sraisond’être: a Life Story of the “undead” Artistic Genre in Bratislava The title of this essay is inspired by the publication Zápas o podobu a zmysel SND (Dokumenty SND, zv. 1) [The Fight for the raisond'être and Constitution of the Slovak National Theatre (Documents of the SNT, vol. 1)]. The “raisond’être of the […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 2/2015 | Autor: | E-mail | Domovská stránka