Archív autora

Vokál v rockovej hudbe

The author analyses the physiological processes of male rock singers through observation of videos (inhalation, diaphragm movement, tight or relaxed muscles, mimics, work with resonated cavity and gentle movement seen on face…). He contrasts the obtained data with existing vocal schools and attempts to document the development of rock music from the 1980s until today […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2012, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Predstavivosť, vokálna technika a naturálny spev v poprocku

Príspevok je zameraný na skúmanie významu predstavivosti a muzikality pri speve. Autor sa v ňom zaoberá potrebou edukácie poprockových spevákov na pozadí najčastejšie používaných vokálnych techník v poprocku. Rockoví speváci začínali pôvodne ako amatérski umelci. Postupne začali používať špecifické vokálne nuansy na základe ktorých vznikali jedinečné vokálne techniky. Vychádzali zo známych vokálnych techník (bel canto), ktoré svojím prístupom obohacovali. […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2015, Rock pop jazz | Autor: | E-mail