Archív autora

Lukáš Oravec, mainstreamová osobnosť slovenského jazzu

Autor v štúdii analyzuje základné štýlotvorné tendencie v jazze po roku 2000. V konfrontácii so zahraničnými trendami poukazuje na špecifiká vývoja moderného slovenského jazzu. Jadrom práce je analýza skladby trubkára Lukáša Oravca: Moonday z druhého štúdiového albumu – Piotrology (2015) v neo-bopovom modernom mainstreame. Pomocou štýlovej, harmonickej a tektonickej analýzy autor poukazuje na špecifiká slovenského jazzu.

Kľúčové slová: , , ,

Publikované: Musicologica 1/2019, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Americká a svetová jazzová scéna po roku 2000

Pred nástupom nového milénia v posledných troch dekádach podliehal jazz veľkým zmenám vo vývoji. Od 70. rokov môžeme sledovať fragmentáciu jazzu a zrod mnohých polyštýlových hudobných formácií. Jazz sa stal viac otvorený voči vplyvom iných žánrov a začali vznikať tzv. jazzové fúzie alebo jazz fusion. V súčasnosti umelci idú s fúziou ešte ďalej a vytvárajú mnohotvárne, eklektické projekty, ktoré zlučujú nielen […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2018, Rock pop jazz | Autor: | E-mail