Výskum v oblasti muzikoterapie s drobnohľadom detí so zdravotným znevýhodnením, najmä detí s poruchami autistického spektra

V tejto štúdii sa snažíme zdokumentovať bádanie v tomto druhu expresívnej terapie detí s poruchami autistického spektra (PAS). Text poskytuje informácie