(Slovensky) Segmentácia trhu v cirkevnej hudbe ako dôsledok separácie sakrálneho a profánneho prostredia

Der Beitrag ist leider nur in Slowakisch verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.