(Slovensky) Klasicko-romantické a libidinózne tendencie v hitovej produkcii populárnej hudby

Der Beitrag ist leider nur in Slowakisch verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.