Východ

Hudba Michelle Gurevich ako spojenie medzi východom a západom

Analýza hudby Michelle Gurevich je pokus aktualizovať alebo rozšíriť tému o korelácii hudby Východu a Západu. Vzťah alebo protiklad medzi západnými a východnými spoločnosťami v tejto štúdii je znova precíznejšie definovaný prostredníctvom popularity západných hudobníkov indie scény na územiach bývalých východoeurópskych a stredoeurópskych krajín. Hudba Michelle Gurevich je súčasťou inidie scény, často opisovaná ako slowcore rock a lo-fi pop. Ruský alebo […]

Kľúčové slová: , , ,

Publikované: Musicologica 1/2017, Rock pop jazz | Autor: | E-mail