rytmus

Rytmická sekcia v jazze

In the course of the historical development of jazz the rhythm section has gone through some transformations. Piano, double bass, drum set, later also guitar, bass guitar and percussions represented in themselves inconstant components of jazz section due to the different functions of the musical instruments in the section, and stylistic and rhythmic changes in […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 2/2012 | Autor: | E-mail

Spiritualita v slovenskom rape Kali, Majk Spirit, Rytmus, Suvereno

Predmetom výskumu tejto štúdie je analýza fenoménu spirituality v slovenskej rapovej hudbe. Štúdia je rozdelená na dve hlavné časti. V prvej podávame stručný úvod do problematiky spirituality a rapovej hudby v zahraničí. Ústrednou témou je problematická definícia spirituality a jej pluralitný, synkretický a ambivalentný charakter v rape. V druhej časti skúmame spirituálne alúzie v podobe tém, myšlienok či motívov s cieľom poskytnúť prvú sondu tejto […]

Kľúčové slová: , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2018, Rock pop jazz | Autor: | E-mail