hudobná teória po roku 1945

O hudobnom materiáli: Serializmus a myslenie

Úvahy o hudobnom materiáli sú súčasťou európskej hudobnej teórie už takmer 2000 rokov. Do popredia sa však dostali najmä v rámci teoretického diskurzu, ktorý v 50. a 60. rokoch 20. storočia sprevádzal rozvoj seriálnej hudby. V snahe o dekonštrukciu tradičných kompozičných techník a o vytvorenie novej hudby z najzákladnejších stavebných prvkov sa mnohí povojnoví skladatelia […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2018, Súčasná hudba | Autor: | E-mail