hudobná interpretácia

Evanjelista v Jánových pašiách J. S. Bacha – porovnanie koncertantnej a scénickej interpretácie

Štúdia sleduje rozdiely v dvoch možných podobách interpretácie postavy Evanjelistu v Jánových pašiách Johanna Sebastiana Bacha a to v scénickom a koncertantnom prevedení.  Vychádza  sa z analýzy textu, hudobného a scénického spracovania samotných pašií v diele J. S. Bacha.

Kľúčové slová: , ,

Publikované: Musicologica 2/2017, Stará hudba | Autor: | E-mail