Hudobná systematika

Segmentácia trhu v cirkevnej hudbe ako dôsledok separácie sakrálneho a profánneho prostredia

The process of separation of sacral and profane music in the Czech Republic and Slovakia was different from other countries because of the Communist system, which promoted atheism in the years 1948 through 1989. New religious media, concerts and festivals, publishers and agencies with a focus on the sacral music began to shape their activities after […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2008, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Komunitné nadácie na Slovensku

Je nám ľúto, táto položka je k dispozícii iba English. Abstrakty sú dostupné v angličtine.

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2008 | Autor: | E-mail

Hudobno–vzdelávacie programy a úloha prezentéra

Current practice needs the implementation of a new musical profession, that of the presenter, in Slovak music. The presenter’s function is to animate and popularize artistic music. The author of this study defines both the term presenter and the presenter’s status in music management. The musician as interpreter and performer is in practice moving to […]

Kľúčové slová: , , ,

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2012 | Autor: | E-mail

World music – produkt hudobného priemyslu, či svojbytný hudobný smer?

World music, since its wider penetration into the music industry (1980‘s), has been developing in several directions. World renowned universities offer world music study programmes, which are centered around ethnomusicological disciplines with a practical performing class focused on traditional folk music from all over the world. Music publishers, periodicals and radio stations understand this phenomenon, either […]

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2008, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Muzikopatogénnosť – škodlivé účinky hudby

Music ecology is a current discussion topic as regards the negative effects of music. We perceive the effects of music as something positive because we talk about it as an aesthetic product, but there is an increasing need to be aware of its health and social risks. Music is becoming more accessible and is spreading gradually […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2012 | Autor: | E-mail

Medzinárodný Flamenco festival v Bratislave

The article deals with the history and organization of the International Flamenco Festival in Bratislava. Problems encountered by organizers of flamenco concerts are discussed in depth. The author of the article focuses on detailed history of the constitution of the festival and its programe conception and puts together a database of all the previous and current […]

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2008, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

K problematike receptívnej hudobnej výchovy u detí predškolského veku

Obsah hudobnej výchovy u detí predškolského veku sa uskutočňuje prostredníctvom hudobných činností, do ktorých patrí aj počúvanie hudby.Výskumy orientované na záujem detí o počúvanie boli doteraz väčšinou zamerané na mladší školský vek, my sme sa rozhodli skúmať ešte mladšie deti. Chceli sme zistiť, či sú deti predškolského veku ochotné počúvať vážnu hudbu. Mysleli sme si, že najviac tretina […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2015 | Autor: | E-mail

Integrácia žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej umeleckej školy

Predložená štúdia sa zaoberá problematikou integrácie detí so zdravotným znevýhodnením do základnej umeleckej školy (ZUŠ). Hudobná edukácia na ZUŠ rozvíja kreativitu a nadanie intaktných jedincov, ale aj žiakov so zdravotným znevýhodnením. Prostriedkom, ako poskytnúť takýmto deťom adekvátne vzdelanie v umeleckej sfére je integrácia. Pri nej je nevyhnutnosťou vytvoriť pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) vhodné […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2018 | Autor: | E-mail

Manažérske pozadie šanzónovej hudby na Slovensku

Management of chanson represents an entirely different type of organization of music culture than is usual in other genres, since chanson is part of minor genres in Slovakia (minor genre is a Central European term; it refers to a quantitatively small group of listeners). We focus on its position among other genres in Slovakia and […]

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2008, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Proces vzniku nového titulu albumu

The article depicts the publishing of new music titles – albums on CD, DVD – by Slovak music publishers. All the artistic steps, technical, economic and legal procedures, which the publisher in collaboration with artist, composer and performer must accomplish in order to qualify for state subsidies, or to become commercially successful, are described and […]

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2008 | Autor: | E-mail