Volksmusik

(Slovensky) Ľudová ansámblová hudba na Slovensku náčrt historickej a typologickej stratifikácie

Der Beitrag ist leider nur in Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Publiziert in: Volksmusik, Musicologica 1/2009 | Autor: | E-mail

(Slovensky) Globálna a lokálna hudobná kultúra

Der Beitrag ist leider nur in Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Publiziert in: Volksmusik, Musicologica 1/2009 | Autor: | E-mail | Webseite

(Slovensky) Predníci a ľudové hudby z Podpoľania

Der Beitrag ist leider nur in Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Publiziert in: Volksmusik, Musicologica 1/2009 | Autor: | E-mail

(Slovensky) K regionálnym rozdielom slovenskej ľudovej hudobnej kultúry na príklade tradície sláčikových združení obcí Zázrivá a Terchová

Der Beitrag ist leider nur in Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Publiziert in: Volksmusik, Musicologica 1/2009 | Autor: | E-mail

(Slovensky) Inštitúcie a súčasné formy tradičnej hudby detské folklórne skupiny maďarského etnika na Slovensku

Der Beitrag ist leider nur in Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Publiziert in: Volksmusik, Musicologica 1/2009 | Autor: | E-mail

(Slovensky) Folklórne prvky v slovenskej populárnej hudbe z obdobia rokov 1977 – 1989

Der Beitrag ist leider nur in Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Publiziert in: Volksmusik, Musicologica 1/2009 | Autor: | E-mail

(Slovensky) Ľudová hudba v obraze súčasnej doby médiá a domáce hudobné vydavateľstvá po roku 1989

Der Beitrag ist leider nur in Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Publiziert in: Volksmusik, Musicologica 1/2009 | Autor: | E-mail