Rock pop jazz

Jazzoví emigranti

Jazz life in Czechoslovakia was marked by denying artistic freedom in choices of genres and styles where communist ideology determined the right artistic orientation. Cultural politics in 1948 – 1989 largely influenced not only artistic form of jazz but also management of music life (such as organization of concerts, publishing LPs, radio broadcasting and etc.).  […]

Publikované: Musicologica 1/2010, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Scott Walker, postmoderné tendencie jeho poetiky a diela

Šesť kľúčových pojmov, zviazaných s témou, ktorou sa autor tejto štúdie zaoberá, demonštruje nesporný význam Scotta Walkera pre svet umenia. Jedným z nich je konceptualizmus v estetike rockovej hudby, ako aj samotné funkcie a vzájomné pôsobenie takých  pojmov ako vzťah autora a diela, intertextualita, prieniky popovej a vážnej hudby, intermedialita a estetika škaredosti. V postave Scotta Walkera prezentuje […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2016, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Willis Conover – Európska jazzová osobnosť?

Je nám ľúto, táto položka je k dispozícii iba English. Abstrakty sú dostupné v angličtine.

Kľúčové slová: , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2014, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Ladislav Gerhardt, slovenský jazzový klavirista

In this study we are discussing an important figure in Slovak jazz history – the pianist Ladislav Gerhardt. From the historical view of Slovak jazz development we could consider him as a pioneer of modern jazz in Slovakia. His musicianship in this genre was appreciated multiple times not only by the music institutions, critics, and important jazzmen […]

Publikované: Musicologica 1/2010, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Jazz v srdci Európy

Región strednej Európy bol až do roku 1989 uzavretý ideologickým nánosmi a rozdeľoval sa na hudobnú kultúru Východnej a Západnej Európy. Práve kvôli socialistickej kultúrnej politike sa často územie bývalého Československa nesprávne zaraďuje medzi krajiny východného bloku. Ak berieme do úvahy skôr geografické členenie Európy, tak hudobná kultúra Českej republiky a Slovenskej republiky patria do „srdca Európy“. Pokým […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2017, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

World music – produkt hudobného priemyslu, či svojbytný hudobný smer?

World music, since its wider penetration into the music industry (1980‘s), has been developing in several directions. World renowned universities offer world music study programmes, which are centered around ethnomusicological disciplines with a practical performing class focused on traditional folk music from all over the world. Music publishers, periodicals and radio stations understand this phenomenon, either […]

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2008, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

K jazykovej kultúre textov slovenskej populárnej hudby

Štúdia sa zaoberá jazykovou kultúrou slovenských piesňových textov zhruba od 50. rokov 20. storočia po súčasnosť. Konštatujeme nedostatočný záujem lingvistiky o túto oblasť, ako aj metodologický problém uchopenia axiologickej stránky textov, ktorý predstavujú dva prístupy k jazyku, systémový a pragmatický, s rozdielnym prístupom k jazykovej norme. Na príkladoch konkrétnych textov uvádzame posun od sentimentálneho charakteru textov 50. rokov po chápanie […]

Kľúčové slová: ,

Publikované: Musicologica 1/2018, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Etnografický výskum alternatívnej hudobnej scény v Bratislave

Táto štúdia sa venuje etnografickému výskumu alternatívnej hudby v Bratislave od novembra až do decembra 2014. Pre naše pozorovanie sme vybrali dva hudobné kluby v Bratislave, ktoré neustále propagujú alternatívne skupiny: Majestic Music Club a British Rock Stars Club. Etnografický výskum bol zameraný na tri vystúpenia: koncert Wayne Hussey v British Rock Stars Club a na vystúpenie skupiny […]

Kľúčové slová: , , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2015, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Jazz ako sociologický fenomén v Poľsku

Jazz has more than 90 years old tradition in Poland. Currently it counts among other genres with mass success which is in a way a specific feature in cultural life of Polish society. Political systems and economic changes influenced the character of jazz perception as a phenomenon in Poland. Jazz became a symbol of freedom, especially in intellectual and […]

Kľúčové slová: , , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2011, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Gabriel Jonáš, slovenský jazzový klavirista

Gabriel Jonáš is a leading Slovak jazz musician. He has made major contributions in shaping the Slovak and Czech jazz scene since the 1970s. The paper focuses on Jonáš’ most significant artistic, compositional and performing activities from jazzrock through to fusion music, and into modal mainstream. Using sheet music transcripitons and recordings, the author demonstrates […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2013, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Fly Me to the Moon “inými slovami”: Diana Krall, Nat King Cole a Frank Sinatra

Je nám ľúto, táto položka je k dispozícii iba English. Abstrakty sú dostupné v angličtine.

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2014, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Nové tváre slovenského jazzu

Nové tváre slovenského jazzu je súťaž jazzových amatérskych skupín na Slovensku. Súťaž vznikla v roku 1986 ako súčasť Slovenského jazzového festivalu v Žiline, neskôr sa preniesla v roku 1995 do Bratislavy. Pomáhala pri profesionalizácii mladých začínajúcich jazzových hudobníkov. Takmer štvrtina účastníkov tohto podujatia sa postupne etablovala na scéne a dosiahla svoje tvorivé, ale aj vrcholné obdobie v kariére. Patrili k nim takí […]

Kľúčové slová: , , ,

Publikované: Musicologica 1/2016, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Jazzrocková generácia na Slovensku

At the beginning of the 1980s the mainstream orientation of Slovak jazz predominated. In the second half of the 80s jazz-rock, fusion music and funky became dominant. Older representatives accepted some rhythmic and sound elements of jazz-rock, but their main field kept post bop tendencies, or soul and blues in bands such as: Esprit D. […]

Publikované: Musicologica 1/2010, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Jazzrock a fusion na Slovensku

Je nám ľúto, táto položka je k dispozícii iba English. Abstrakty sú dostupné v angličtine.

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2014, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Melomani a Yosuke Yamashita Trio

Táto esej pojednáva o skupine Melomani a Yosuke Yamashita Trio z historického uhla pohľadu: represálií komunistického režimu a sociálneho trendu riešeniu problémov nenásilnou cestou až k avant-garde, slávnych postáv z týchto skupín – dvoch klaviristov, Krzysztofa Komedu a Yosuke Yamashitu, rovnako ako aj charakteristiká ich skladieb – melanchóliu a hystériu. Dve odlišné jazzové kapely sa […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2017, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Medzinárodný Flamenco festival v Bratislave

The article deals with the history and organization of the International Flamenco Festival in Bratislava. Problems encountered by organizers of flamenco concerts are discussed in depth. The author of the article focuses on detailed history of the constitution of the festival and its programe conception and puts together a database of all the previous and current […]

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2008, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Hry s piesňovým textom

V dnešnom svete modernej hudobnej produkcie sa piesňový text stáva osobitým fenoménom, ovplyvňujúcim najmä mladšiu generáciu. Príspevok sa zaoberá možnosťami využitia piesňových textov v pedagogickom procese na rôznych stupňoch vzdelávania ako inšpiratívneho materiálu, pomáhajúceho rozvíjať textové kompetencie. Predstavuje niektoré techniky tvorivého písania zamerané na rôzne operácie s piesňovým textom. Vychádzajúc z hľadania dištinktívnych znakov medzi piesňovým textom a poéziou, […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2018, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Ambientný sound a zvukomaľba v jazze

K základným špecifikám harmonickej zložky súčasnej jazzovej hudby patrízvukovosť zdôrazňujúca priestorovosť. V jazzovej hudbe sa objavila v 50-tychrokoch 20. storočia najmä zásluhou progresívnych snáh Milesa Davisa a  jeho zamerania sa na novátorské princípy, vychádzajúce zo znovuobjavenej modálnej hudby. V kontinuite štýlových premien jazzu sa na prelome milénia dostáva do popredia ďalší trend. V ňom sa spája americká a európska hudobná tradícia, […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2015, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

K anatómii cenzúry rocku na Slovensku (1958 – 1989)

In 1958 the first manifestation of American rock-n-roll penetrated through film documentaries in Slovakian movie theatres. Documentary of the hall demolition during Jerry Lee Lewis and Chuck Berry’s concert was shown in movie theatres before the actual movie started and was criticized by journalists as a culture which was inappropriate for socialist youth.Official ideology did […]

Kľúčové slová: , , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2011, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Jazzrock a fusion music na Slovensku

The syntheses of jazz and rock music in Slovakia have had their own specific development. This paper illustrates the historical development of Slovakian jazzrock and fusion music and its parallels and differences compared with such styles in the Czech Republic, world music and music of American provenance. The author aims to answer questions about the […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2013, Rock pop jazz | Autor: | E-mail