Rock pop jazz

Gabriel Jonáš, slovenský jazzový klavirista

Gabriel Jonáš is a leading Slovak jazz musician. He has made major contributions in shaping the Slovak and Czech jazz scene since the 1970s. The paper focuses on Jonáš’ most significant artistic, compositional and performing activities from jazzrock through to fusion music, and into modal mainstream. Using sheet music transcripitons and recordings, the author demonstrates […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2013, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Fly Me to the Moon “inými slovami”: Diana Krall, Nat King Cole a Frank Sinatra

Je nám ľúto, táto položka je k dispozícii iba English. Abstrakty sú dostupné v angličtine.

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2014, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Nové tváre slovenského jazzu

Nové tváre slovenského jazzu je súťaž jazzových amatérskych skupín na Slovensku. Súťaž vznikla v roku 1986 ako súčasť Slovenského jazzového festivalu v Žiline, neskôr sa preniesla v roku 1995 do Bratislavy. Pomáhala pri profesionalizácii mladých začínajúcich jazzových hudobníkov. Takmer štvrtina účastníkov tohto podujatia sa postupne etablovala na scéne a dosiahla svoje tvorivé, ale aj vrcholné obdobie v kariére. Patrili k nim takí […]

Kľúčové slová: , , ,

Publikované: Musicologica 1/2016, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Ladislav Gerhardt, slovenský jazzový klavirista

In this study we are discussing an important figure in Slovak jazz history – the pianist Ladislav Gerhardt. From the historical view of Slovak jazz development we could consider him as a pioneer of modern jazz in Slovakia. His musicianship in this genre was appreciated multiple times not only by the music institutions, critics, and important jazzmen […]

Publikované: Musicologica 1/2010, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Jazz v srdci Európy

Región strednej Európy bol až do roku 1989 uzavretý ideologickým nánosmi a rozdeľoval sa na hudobnú kultúru Východnej a Západnej Európy. Práve kvôli socialistickej kultúrnej politike sa často územie bývalého Československa nesprávne zaraďuje medzi krajiny východného bloku. Ak berieme do úvahy skôr geografické členenie Európy, tak hudobná kultúra Českej republiky a Slovenskej republiky patria do „srdca Európy“. Pokým […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2017, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

World music – produkt hudobného priemyslu, či svojbytný hudobný smer?

World music, since its wider penetration into the music industry (1980‘s), has been developing in several directions. World renowned universities offer world music study programmes, which are centered around ethnomusicological disciplines with a practical performing class focused on traditional folk music from all over the world. Music publishers, periodicals and radio stations understand this phenomenon, either […]

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2008, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Ambientný sound a zvukomaľba v jazze

K základným špecifikám harmonickej zložky súčasnej jazzovej hudby patrízvukovosť zdôrazňujúca priestorovosť. V jazzovej hudbe sa objavila v 50-tychrokoch 20. storočia najmä zásluhou progresívnych snáh Milesa Davisa a  jeho zamerania sa na novátorské princípy, vychádzajúce zo znovuobjavenej modálnej hudby. V kontinuite štýlových premien jazzu sa na prelome milénia dostáva do popredia ďalší trend. V ňom sa spája americká a európska hudobná tradícia, […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2015, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

K anatómii cenzúry rocku na Slovensku (1958 – 1989)

In 1958 the first manifestation of American rock-n-roll penetrated through film documentaries in Slovakian movie theatres. Documentary of the hall demolition during Jerry Lee Lewis and Chuck Berry’s concert was shown in movie theatres before the actual movie started and was criticized by journalists as a culture which was inappropriate for socialist youth.Official ideology did […]

Kľúčové slová: , , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2011, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Jazzrock a fusion music na Slovensku

The syntheses of jazz and rock music in Slovakia have had their own specific development. This paper illustrates the historical development of Slovakian jazzrock and fusion music and its parallels and differences compared with such styles in the Czech Republic, world music and music of American provenance. The author aims to answer questions about the […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2013, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Jazzrocková generácia na Slovensku

At the beginning of the 1980s the mainstream orientation of Slovak jazz predominated. In the second half of the 80s jazz-rock, fusion music and funky became dominant. Older representatives accepted some rhythmic and sound elements of jazz-rock, but their main field kept post bop tendencies, or soul and blues in bands such as: Esprit D. […]

Publikované: Musicologica 1/2010, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Jazzrock a fusion na Slovensku

Je nám ľúto, táto položka je k dispozícii iba English. Abstrakty sú dostupné v angličtine.

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2014, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Melomani a Yosuke Yamashita Trio

Táto esej pojednáva o skupine Melomani a Yosuke Yamashita Trio z historického uhla pohľadu: represálií komunistického režimu a sociálneho trendu riešeniu problémov nenásilnou cestou až k avant-garde, slávnych postáv z týchto skupín – dvoch klaviristov, Krzysztofa Komedu a Yosuke Yamashitu, rovnako ako aj charakteristiká ich skladieb – melanchóliu a hystériu. Dve odlišné jazzové kapely sa […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2017, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Medzinárodný Flamenco festival v Bratislave

The article deals with the history and organization of the International Flamenco Festival in Bratislava. Problems encountered by organizers of flamenco concerts are discussed in depth. The author of the article focuses on detailed history of the constitution of the festival and its programe conception and puts together a database of all the previous and current […]

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2008, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Predstavivosť, vokálna technika a naturálny spev v poprocku

Príspevok je zameraný na skúmanie významu predstavivosti a muzikality pri speve. Autor sa v ňom zaoberá potrebou edukácie poprockových spevákov na pozadí najčastejšie používaných vokálnych techník v poprocku. Rockoví speváci začínali pôvodne ako amatérski umelci. Postupne začali používať špecifické vokálne nuansy na základe ktorých vznikali jedinečné vokálne techniky. Vychádzali zo známych vokálnych techník (bel canto), ktoré svojím prístupom obohacovali. […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2015, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Vývoj a formovanie slovenského rocku v období 1960 – 1968

This contribution is focused on problematics of Slovak rock genesis and its specifics. It searches main factors which influenced the development of rock and compares rock-n-roll phases in Czech and Slovak Republic. It identifies the origins of rock in Slovakia in the beginning of the 60’s,mainly in the hard rock period.It documents basic tendencies and […]

Kľúčové slová: , , , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2011, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Vznik nordického konceptu ako predstupeň európskej jazzovej emancipácie a Slovensko – škandinávske väzby (1950 – 1970)

The jazz trends in the early 1950s showed that the concept of American cool jazz was inspirational for the Swedish scene, and that the sound and mood of Lennie Tristano’s, Miles Davis’, Stan Getz’s, and Paul Desmond’s music were in tune with Nordic feelings. Mutual interactions between American and Scandinavian jazz gave birth to the […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2013, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Jazzrock, funky a popjazz v slovenskej hudbe

The work deals with the development of jazz-rock style in Slovakia from the post-modern period to present times. It reflects possible views of its rise and concentrates on the sound in the work of individual musical groupings. It points to differences in understanding and interpretation of jazz-rock in its developing phases by doing musical theoretical […]

Publikované: Musicologica 1/2010, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Gabriel Jonáš, slovenský jazzový klavirista

Je nám ľúto, táto položka je k dispozícii iba English. Abstrakty sú dostupné v angličtine.

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2014, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Šláger, evergreen, hit

Smash hit, evergreen, hit are terms that were used for popular songs in practice, while music theory employed the term nonartificial music and its subgenres. In German-speaking countries the terms U – Musik (Unterhaltungsmusik) Gebrauchsmusik, Alltagsmusik and popular music, Trivialmusik, Umgangsmusik with Darbietungsmusik were used. Our analysis of hits is focused on the period 1955 […]

Publikované: Musicologica 1/2008, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Vokál v rockovej hudbe

The author analyses the physiological processes of male rock singers through observation of videos (inhalation, diaphragm movement, tight or relaxed muscles, mimics, work with resonated cavity and gentle movement seen on face…). He contrasts the obtained data with existing vocal schools and attempts to document the development of rock music from the 1980s until today […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2012, Rock pop jazz | Autor: | E-mail