Rock Pop Jazz

(Slovensky) Od Bratislavskej lýry po Československo má talent. Hudba v Bratislave v období 1966 – 2010

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , , , , , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2018, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail | Webseite

(Slovensky) Rocková subkultúra v Bratislave

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2019, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail | Webseite

(Slovensky) Lukáš Oravec, mainstreamová osobnosť slovenského jazzu

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2019, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail

(Slovensky) Prienik jazzu do rôznych žánrov a subkultúr

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2015, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail

(Slovensky) Miles Davis – Od bebopu k hip hopu, Päťdesiate roky

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2016, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail

(Slovensky) K textom slovenských rockových skladieb

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2017, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail

„Ich spiele kein Jazz“ – Zum musikalischen Stil der Band The Zawinul Syndicate

Der Beitrag ist leider nur in English verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2014, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail

Scott Joplins Treemonisha (1911), die “erste” schwarze Oper. Eine neue ethnoanthropologische und musikwissenschaftliche Analyse

Der Beitrag ist leider nur in English verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2018, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail

(Slovensky) Individualisti, tradicionalisti, revolucionári alebo oportunisti?

Der Beitrag ist leider nur in Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Publiziert in: Musicologica 1/2010, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail

(Slovensky) Punk a nová vlna v krajinách Československa, Juhoslávie a Poľska

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2015, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail | Webseite

(Slovensky) Hodnota tradičného a progresívneho v jazzovom vývoji

Der Beitrag ist leider nur in Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , , , , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2013, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail | Webseite

(Slovensky) Segmentácia trhu v cirkevnej hudbe ako dôsledok separácie sakrálneho a profánneho prostredia

Der Beitrag ist leider nur in Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , , ,

Publiziert in: Systematische Musikwissenschaft, Musicologica 1/2008, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail | Webseite

(Slovensky) Zábavná hudba v Bratislave do roku 1938

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2016, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail | Webseite

(Slovensky) Hodnota tradičného a progresívneho v jazzovom vývoji

Der Beitrag ist leider nur in English verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , , , , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2014, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail | Webseite

(Slovensky) Dobro ako kultúrne dedičstvo Slovákov

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , , , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2017, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail

(Slovensky) Hudba Michelle Gurevich ako spojenie medzi východom a západom

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2017, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail

(Slovensky) Proměny instituce hudebního klubu na příkladu olomoucké populárně hudební scény před rokem 1989

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2015, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail

Amerikanische und internationale Jazzszene nach 2000

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2018, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail

Zwischen kultureller Alternative und Protest. Die soziale Funktion des Jazz nach 1945 in Mitteleuropa (DDR, Polen, Ungarn, Tschechoslowakei)

Der Beitrag ist leider nur in English verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , , , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2011, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail | Webseite

(Slovensky) Jazzové inšpirácie v slovenskej hudbe 20. storočia

Der Beitrag ist leider nur in Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , , , , ,

Publiziert in: Musicologica 1/2013, Rock Pop Jazz | Autor: | E-mail | Webseite