Hudobné divadlo

Úvodník 2/2015

Hudobné divadlo v priestore a čase Toto monotematické číslo časopisu musicologica.eu je venované problematike hudobného divadla v strednej Európe v 19. a 20. storočí. Ambíciou autorov jednotlivých príspevkov nebolo poňať vymedzenú tému synteticky, čo by bolo sotva možné vzhľadom na široké časové vymedzenie a koniec koncov aj na otvorenosť pojmu „stredná Európa“. Naším cieľom nebolo vyrozprávať celistvý […]

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 2/2015 | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Divadelný – mestský – priestor: Urbánne komunikačné štruktúry v „strednej Európe“

Theater – City – Space: Urban Communication Structures in Central Europe As spaces of memory, the spaces of cities have been influenced in special ways by theater buildings. Theaters created particular urban spaces, and in Central Europe it was especially the implementation of new theater development by the Vienna atelier Fellner&Helmer which, through modular design […]

Kľúčové slová: , , ,

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 2/2015 | Autor: | E-mail

Několik poznámek ke studiu repertoáru (nejen) národních divadel

Some Remarks on the Study of the Repertoire of (not only) National Theatres This essay focuses on the problems that emerge during the examination and evaluation of the repertoire of opera theatres. The idea was inspired by the publication of Philipp Ther‘s In der Mitte der Gesellschaft. Operntheater in Zentraleuropa 1815–1914 [In the Middle of […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 2/2015 | Autor: | E-mail

Opera ako symbol statusu. Maďarská kráľovská opera v rokoch 1884–1920

Opera as a Symbol of Status. The Hungarian Royal Opera 1884–1920 Opera, with its magical ability to worship, to invoke that which does not exist (yet), played a weighty role in the history of the Hungarian national movement. From the point of view of the history of opera practice in the contemporary Hungarian metropolis, the […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 2/2015 | Autor: | E-mail

V centre pozornosti: Mestské divadlo v Prešporku v rokoch 1886–1920*

Focusing on the Municipal Theatre in Pressburg in 1886–1920 The establishment and development of the Municipal Theatre in Pressburg in the period 1886–1920 was closely linked with the cultural and social development of the city in the period following the Austrian-Hungarian Compromise in 1867. The theatre was built by Pressburg townsmen, at that time the […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 2/2015 | Autor: | E-mail

K otázke rodových štúdií: Ženy v opernej a operetnej prevádzke bratislavského Mestského divadla (1886–1920)*

Gender Studies: Women in Opera and Operetta Ensembles of the Municipal Theatre in Bratislava (1886–1920) This study surveys the performing of female opera/operetta singers in the Municipal Theatre in Bratislava in the period of 1886–1920 and the premiere of the opera Tamaro (1907), composed by Bratislava composer and countess Alexandrine Esterházy-Rossi, in the context of […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 2/2015 | Autor: | E-mail

Zábava v strednej Európe. Systém hereckých odborov ako prax a štandardizácia populárneho hudobného divadla

Entertainment in Central Europe: The System of Roles as a Means to Standardization in Popular Musical Theater Operetta was, with respect to the quantity of production and reception, the most important genre in central European theater of the late 19th and early 20th centuries. The prerequisite for the mass production of operetta was a wide-reaching […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 2/2015 | Autor: | E-mail

Luca Cerchiari: Storia del musical. Teatro e cinema da Offenbach alla musica pop (Cesty muzikálu. Od Offenbacha k pop music). Recenzia

Publikácia Cesty muzikálu (vydaná v novembri 2017 v talianskom vydavateľstve Giunti Editore/Bompiani) je najnovšou prácou z majstrovského pera talianskeho muzikológa, hudobného kritika a docenta milánskej univerzity Luca Cerchiariho. Cerchiari patrí v Európe k najväčším expertom v oblasti jazzovej a populárnej hudby, ich diskografie a produkcie a je autorom stoviek  článkov a kníh (spomeňme napr. Jazz […]

Kľúčové slová: , , ,

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 1/2018, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Zrod Slovenského národného divadla: Paradoxy budovy, divadla, mesta

The Origination of the Slovak National Theatre: Building, Ensemble, and City Paradoxes This essay focuses on the relations of German, Hungarian, Czech and Slovak theatres in the joint theatre building. Using music as a language, Oskar Nedbal, the theatre director in the period 1923–1930, bridged the nationalist rivalry; Karel Nedbal, together with the stage director […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 2/2015 | Autor: | E-mail

Dramaturgia Oskara Nedbala a jej východiská*

The Dramaturgy of Oskar Nedbal and its Starting Points Oskar Nedbal, the director and entrepreneur of the Slovak National Theatre in the period 1923–1930, helped the theatre to achieve success abroad and, even more importantly, to gain the favour of the German and Hungarian long-time residents of Bratislava and educate the Slovak theatre audience. He […]

Kľúčové slová: , , ,

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 2/2015 | Autor: | E-mail

Medzi plnením úloh a umeleckou svojbytnosťou. Javiskový tanec vo Viedni, Bratislave a Brne

Fulfilling Tasks or Artistic Autonomy? Stage Dance in Vienna, Bratislava and Brno Though theoreticians have declared many times the equality of particular stage forms, the everyday practice of multi-ensemble theatres shows exactly the opposite. The model example may be the histories of ballet ensembles in Bratislava, Brno and Vienna from the end of the 19th […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 2/2015 | Autor: | E-mail

Hľadanie zmyslu opery: Osudy „nemŕtveho“ umeleckého druhu v Bratislave*

Searching for Opera’sraisond’être: a Life Story of the “undead” Artistic Genre in Bratislava The title of this essay is inspired by the publication Zápas o podobu a zmysel SND (Dokumenty SND, zv. 1) [The Fight for the raisond'être and Constitution of the Slovak National Theatre (Documents of the SNT, vol. 1)]. The “raisond’être of the […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 2/2015 | Autor: | E-mail | Domovská stránka