Musicologica 1/2012

Úvodník 1/2012

Milí čitatelia, predkladáme Vám novú problematiku z interdisciplinárnych vzťahov hudobnej sociológie, manažmentu a hudobnej fyziológie. Ide o práce externých doktorandov, Zuzany Balazsházyová – Ben Lassoued, Anny Hrindovej a absolventov katedry Hudobnej vedy, ktorí sa v minulom roku zúčastnili na súťaži Študentskej vedeckej konferencie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a zaznamenali úspech (Miroslava Jakabová, 2. miesto).  Recepciou hudby v dnešnej postmodernej dobe, […]

Publikované: Musicologica 1/2012 | Autor: | E-mail | Domovská stránka

New Art

Je nám ľúto, táto položka je k dispozícii iba English. Abstrakty sú dostupné v angličtine.

Kľúčové slová: , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2012, Súčasná hudba | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Hudobno–vzdelávacie programy a úloha prezentéra

Current practice needs the implementation of a new musical profession, that of the presenter, in Slovak music. The presenter’s function is to animate and popularize artistic music. The author of this study defines both the term presenter and the presenter’s status in music management. The musician as interpreter and performer is in practice moving to […]

Kľúčové slová: , , ,

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2012 | Autor: | E-mail

Hudobné vysielanie Slovenského rozhlasu v období 2. svetovej vojny

Research on radio broadcasting between 1939 and 1945 in Slovakia unearths an order of the Propaganda Office that only German composers should be broadcast and the music of Jewish, Russian and Czech composers avoided. The main focus of the music department of Slovak radio was propagation of Slovak national music. Despite the taboo, director and […]

Kľúčové slová: , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2012, Súčasná hudba | Autor: | E-mail

Muzikopatogénnosť – škodlivé účinky hudby

Music ecology is a current discussion topic as regards the negative effects of music. We perceive the effects of music as something positive because we talk about it as an aesthetic product, but there is an increasing need to be aware of its health and social risks. Music is becoming more accessible and is spreading gradually […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2012 | Autor: | E-mail

Vokál v rockovej hudbe

The author analyses the physiological processes of male rock singers through observation of videos (inhalation, diaphragm movement, tight or relaxed muscles, mimics, work with resonated cavity and gentle movement seen on face…). He contrasts the obtained data with existing vocal schools and attempts to document the development of rock music from the 1980s until today […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2012, Rock pop jazz | Autor: | E-mail