Musicologica 2/2017

(Slovensky) Muzikologická diskusia pri okrúhlom stole na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , ,

Publiziert in: Musicologica 2/2017, Alte Musik | Autor: | E-mail

(Slovensky) Cesty šírenia tvorby Ph. de Monteho a J. Regnarta na území dnešného Slovenska počas 16. a 17. storočia

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , , , ,

Publiziert in: Musicologica 2/2017, Alte Musik | Autor: | E-mail | Webseite

(Slovensky) Polychórické kompozície Matthäusa Apellesa von Löwensterna (1594-1648): Rozdiel v inštrumentálnom obsadení v skladbách zachovaných vo Vroclavských rukopisných prameňoch a v Levočskej zbierke hudobnín

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , , ,

Publiziert in: Musicologica 2/2017, Alte Musik | Autor: | E-mail

(Slovensky) Scelta musicale Samuela Capricorna – k metodologickým a edičným problémom prípravy pramenno-kritickej edície

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , , ,

Publiziert in: Musicologica 2/2017, Alte Musik | Autor: | E-mail

(Slovensky) Perspektívy rekonštrukcie Cithary Sanctorum (1636) a edície piesní Juraja Tranovského

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , , ,

Publiziert in: Musicologica 2/2017, Alte Musik | Autor: | E-mail

(Slovensky) Evanjelista v Jánových pašiách J. S. Bacha – porovnanie koncertantnej a scénickej interpretácie

Der Beitrag ist leider nur in English und Slovensky verfügbar. Abstrakten sind in Englisch verfügbar.

Stichwörter: , ,

Publiziert in: Musicologica 2/2017, Alte Musik | Autor: | E-mail