Súčasná hudba

Povojnová hudobná moderna na Východe a Západe

Predmetná štúdia načrtáva, akú úlohu zohrali modernistické hudobné techniky v povojnovom období. Menovite sa zaoberá symbolickou funkciou, ktorú tieto techniky nadobudli v komunistických krajinách. V prípade jednej mimoriadne vplyvnej modernistickej hudobnej techniky ďalej opisuje viacero príčin pre jej obľúbenosť medzi skladateľmi povojnového obdobia, a porovnáva jej využitie v hudobnej praxi na Východe, resp. Západe.

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2019, Súčasná hudba | Autor: | E-mail

O hudobnom materiáli: Serializmus a myslenie

Úvahy o hudobnom materiáli sú súčasťou európskej hudobnej teórie už takmer 2000 rokov. Do popredia sa však dostali najmä v rámci teoretického diskurzu, ktorý v 50. a 60. rokoch 20. storočia sprevádzal rozvoj seriálnej hudby. V snahe o dekonštrukciu tradičných kompozičných techník a o vytvorenie novej hudby z najzákladnejších stavebných prvkov sa mnohí povojnoví skladatelia […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2018, Súčasná hudba | Autor: | E-mail

New Art

Je nám ľúto, táto položka je k dispozícii iba English. Abstrakty sú dostupné v angličtine.

Kľúčové slová: , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2012, Súčasná hudba | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Hudobné vysielanie Slovenského rozhlasu v období 2. svetovej vojny

Research on radio broadcasting between 1939 and 1945 in Slovakia unearths an order of the Propaganda Office that only German composers should be broadcast and the music of Jewish, Russian and Czech composers avoided. The main focus of the music department of Slovak radio was propagation of Slovak national music. Despite the taboo, director and […]

Kľúčové slová: , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2012, Súčasná hudba | Autor: | E-mail

Komprovizácia – na margo diskusie o opodstatnenosti termínu

The term “comprovisation“ which is hybrid name based on terms composition and improvisation emerged in various discourses since the beginning of this century. These terms express different principles accessing music material which has a tension and a certain contradiction. Comprovisation is used for bringing closer poetry of some contemporary experimental music where the author of […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2011, Súčasná hudba | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Jazzové inšpirácie v Novej hudbe 20. storočia – Hudba Alexandra Moyzesa a jeho nasledovníkov

Je nám ľúto, táto položka je k dispozícii iba English. Abstrakty sú dostupné v angličtine.

Kľúčové slová: , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2014, Rock pop jazz, Súčasná hudba | Autor: | E-mail | Domovská stránka