Musicologica 2/2012

Úvodník 2/2012

Milí čitatelia, v súčasnej hudbe sa zdá, že sú stále aktuálnymi otázky vzťahu minulosti a prítomnosti. Tak, ako bolo vždy zrejmé, že žiadna moderná hudba sa nezrodila bez historickej nadväznosti na predchádzajúci vývoj, o to viac si to uvedomujú súčasní umelci. Ak je ich kreativita skutočne seriózna, tak zasahuje do hlbokého alebo širokého prameňa možných zdrojov. Umelci v modernej  hudbe, alebo […]

Publikované: Musicologica 2/2012 | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Reflexia flamenca na Slovensku

In the second half of the 20th century flamenco – as flamenco nuevo – enjoyed great popularity in the world. Flamenco nuevo takes several impulses from pop music, in which the musical process concentrates around the chorus, and thus it changes its characteristics and becomes more accessible for the listeners of pop-music which enables its […]

Kľúčové slová: , , , , , ,

Publikované: Musicologica 2/2012 | Autor: | E-mail

Premeny spirituálov v súčasnosti

The authors of the contribution deal with new approaches to the performance of traditional Afro-American spirituals. The basic differences between the older and more recent sacred music of Afro-American realm which they endeavour to reveal reside in the relation between traditional spirituals and gospel music. Two spirituals are chosen, studied and analyzed in their new […]

Kľúčové slová: , , , , , ,

Publikované: Musicologica 2/2012 | Autor: and | E-mail | Domovská stránka

Rytmická sekcia v jazze

In the course of the historical development of jazz the rhythm section has gone through some transformations. Piano, double bass, drum set, later also guitar, bass guitar and percussions represented in themselves inconstant components of jazz section due to the different functions of the musical instruments in the section, and stylistic and rhythmic changes in […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 2/2012 | Autor: | E-mail