Archív autora

Proměny instituce hudebního klubu na příkladu olomoucké populárně hudební scény před rokem 1989

Studie ukazuje vývoj instituce populárně hudebního klubu a klubové kultury v mikroprostoru středomoravského města Olomouc v období čtyřicátých až osmdesátých let dvacátého století. Sledovány jsou aspekty organizační, sociální, umělecké, kulturně politické i obecněji kulturní. Pozornost je věnována počátkům klubové scény v institucionalizovaném setkávání fanoušků za účelem poslechu reprodukované hudby v padesátých letech, dále specifické instituci „multižánrového hudebně divadelního klubu“ šedesátých […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2015, Rock pop jazz | Autor: | E-mail